...
Obrázok Noc múzeí a galérií

Sídlo: Račianska 78, Bratislava

Otváracie hodiny: 16.00 - 23.00

M: info@novacvernovka.eu 

W: wwww.novacvernovka.eu

FB: Nová Cvernovka 

Nová Cvernovka je najväčšie kreatívno-kultúrne centrum na Slovensku. Sídli tu viac ako 130 ateliérov a vyše 450 kreatívnych profesionálov (architektov, dizajnérov, výtvarníkov, filmárov, fotografov a pod.). V Novej Cvernovke sa pravidelne konajú aj výstavy, či už ide o prezentáciu tvorby nájomníkov alebo vzdelávacie, spoločensky angažované výstavy (napríklad Pozbavený*á, Voľba2050.world, Okupácia 1968, Železo Zamat Nožnice (1989).


V máji 2024 máte možnosť v Novej Cvernovke vidieť tieto výstavy:

1. Mesiac kreativity: Keď sa cesta spája a naše hlasy ozývajú

2. Nikola Čemanová: Broken horses

3. Unissued Diplomas / Nevydané diplomy


Počas Noci múzeí a galérií sú pre vás pripravené 2 špeciálne prehliadky:

17.00 Zákutiami Novej Cvernovky

21.00 Zákutiami Nočnej Cvernovky