...
Obrázok Noc múzeí a galérií
Logo SNM - Archeologického múzea

Sídlo: Žižkova 12, Bratislava
Otváracie hodiny: 10.00 - 23.00 
T: 02/20491273
W: www.snm.sk/am
M: archeolog@snm.sk
T: 02/20491274 
FB: SNMarcheologickemuzeum/

V priestoroch SNM – Archeologického múzea sa môžete tešiť na tvorivý program pre rodiny s deťmi, vystúpenia šermiarov, zaujímavé prednášky, nové výstavy. 

Expozície 

Stĺp Marca Aurélia a Slovensko
LATERARIUS – Dejiny tehliarstva na Slovensku
Lapidárium
Kabinetná zbierka Evanjelického lýcea v Bratislave 

Výstavy

Od Nílu k Dunaju. Pamiatky ríše faraónov v Bratislave
Po stopách legionárov
Archeológovia na stavbe Mosta SNP
Zaujímavosti starých zbierok

Program 

10:00 - 15:30 - Tvorivé dielne pre rodiny s deťmi na nádvorí - téma: Egyptské mená – výroba medailónu s hieroglyfickým menom v kartuši
10:15 - Sprevádzanie po egyptskej výstave pre rodiny s deťmi,  Zvláštne tváre Egypta - (prízemie SNM - AM).
10:00 - 11:30 - burza archeologickej literatúry
10:00 - 16:00 - predaj archeologických suvenírov (kópie známych archeologických nálezov zo Slovenska v podobe šperkov a pamätných predmetov, výrobca František Engel)
11:00, 13:00, 15:00 - ukážky šermiarskej skupiny Svjatogor na nádvorí AM
10:00 – 16:00 – hra na archeológov v archeologickom pieskovisku
10:00 – 15:30 – hra na rímskych legionárov a stredovekých rytierov
16:00 - prednáška Róbert Môc - „K rekonštrukcii stredovekého meča z Gajár"  - významný výrobca replík historických mečov dobovými technikami predstavuje spôsob práce, zistenia a postupy
17:00 - prednáška Anna Bajanová - „Zaujímavosti o predmetoch Egyptskej zbierky" - spoluautorka egyptských výstav v múzeu, priblíži zujímavosti o niektorých vybraných predmetoch