...
Obrázok Noc múzeí a galérií
Logo SNM - Múzeum Ľudovíta Štúra

Sídlo: Štúrova 84, Modra 
Kukučínova 15, Modra
Otváracie hodiny: 15.00 – 22.00 h
T: +421 33 647 2765, +421 905 719 273
M: mls@snm.sk
W: www.snm.sk/mls
FB: facebook/SNM-Múzeum Ľ. Štúra v Modre

SNM  – Múzeum Ľudovíta Štúra, Štúrova 84, Modra

Expozície 

Ľudovít Štúr a moderné Slovensko

Pamätná izba Ľ. Štúra.  

Výstava

Slávnosť hliny - 15 rokov (výstava fotografií z predošlých ročníkov)  

Program

15.00 – 18.00 - Cesta do minulosti (program pre deti: písanie husím brkom, dobové oblečenie,nárečový kvíz,...) 

16.00 - Čítanie rozprávky z cyklu Poznajme slovenské ľudové rozprávky: Kozliatka

18.00 - Salón H - historička Žofia Lysá v debate o stredovekom dorábaní vína  

20.30 - Komentovaná nočná prehliadka Pamätnej izby Ľ. Štúra 

21.30 - Komentovaná nočná prehliadka Pamätnej izby Ľ. Štúra 

Múzeum slovenskej keramickej plastiky, Kukučínova 15, Modra

Expozícia

Z dejín modranskej keramiky                                                                                                     

Sprístupnená Galéria Ignáca Bizmayera - expozícia: Figuralisti. Od džbána k figurálnej tvorbe       

Výstava

Zvieracie motívy na keramike  

Program 

21.00 - Komentovaná prehliadka Galérie Ignáca Bizmayera