...
Obrázok Noc múzeí a galérií
Logo SNM - Múzeum Ľudovíta Štúra

Sídlo: Štúrova 84, Modra 
Kukučínova 15, Modra
Otváracie hodiny: 15.00 – 22.00 h
T: +421 33 647 2765, +421 905 719 273
M: mls@snm.sk
W: www.snm.sk/mls
FB: facebook/SNM-Múzeum Ľ. Štúra v Modre

SNM  – Múzeum Ľudovíta Štúra, Štúrova 84, Modra

Expozície 

Ľudovít Štúr a moderné Slovensko
Pamätná izba Ľudovíta Štúra

Výstava

Premeny slovenských a českých žien v modernej histórii

Program

15.00 – 18.00 Ukážky vyšívania modranských vzorov (Modranky jak vyšité), ukážky paličkovania 

Múzeum slovenskej keramickej plastiky, Kukučínova 15, Modra

Expozícia

Z dejín modranskej keramiky

Galéria Ignáca Bizmayera - expozícia: Figuralisti. Od džbána k figurálnej tvorbe

Výstava

Juraj Hanulík: 50 rokov tvorby Slovenskej ľudovej majoliky