...
Obrázok Noc múzeí a galérií
Logo Slovenská výtvarná únia   Sídlo: Dostojevského rad 2, 811 09 Bratislava 
Otváracie hodiny: 13.00 - 20.00
T: +421 2 529 62 402 
W: www.svu.sk
FB: facebook/Slovenská výtvarná únia – Galéria UMELKA
IG: galeria_umelka 

Výstava:
Autorská výstava Márie Bidelnicovej

Program

13.00
Workshop pre detí a dospelých – združenie TxT (Soňa Sadílková)

14.00
Workshop pre detí a dospelých – združenie Impressit (Diana Čižmárová) 

15.00
Kreatívne dielne pre deti s kostýmovou a scénickou výtvarníčkou Zuzu Hudek zo združenia PRO SCENA.

16.00
Konzultácie s výtvarníkmi a pedagógmi pre záujemcov o štúdium na školách výtvarného zamerania (Braňo Jelenčík - FA STU a Robo Makar - VŠVU)

17.00
Komentovaná prehliadka aktuálnej výstavy

18.00
Workshop pre detí a dospelých - združenie Indivisual (Martina Šottová)

19.00
Krst knihy „Roky s Umelkou -umenie a spoločnosť: úspechy i zlyhania“ od Pavla Kráľa 

Galéria sa nachádza v historickej budove Umeleckej Besedy a patrí medzi kultúrne pamiatky Slovenskej republiky. 

Bývalá budova Umeleckej Besedy (1924 – 1926; architekti Alois Balán a Jiří Grossmann) sa stala medzníkom vo vývoji slovenskej architektúry na jej ceste k funkcionalizmu. Jej architektúra, oslobodená od akéhokoľvek dekóru, jasne rešpektovala jednotlivé funkcie. Aj keď je v danom mieste budova UB jedna z najmenších, dominuje svojmu okoliu a vytvára jeho atmosféru. Čoskoro budeme oslavovať storočnicu.