...
Obrázok Noc múzeí a galérií

Slovenské národné múzeum (SNM) a Zväz múzeí na Slovensku pozývajú (ZMS) pozývajú v sobotu 18. mája 2024
na 20. ročník celoeurópskeho podujatia Noc múzeí a galérií 2024

18 múzeí SNM, v
iac ako 40 kultúrnych inštitúcií v Bratislavskom kraji a 130 múzeí a galérií na Slovensku

Tlačová konferencia Noc múzeí a galérií 2024 na Slovensku
13. mája 2024 o 10.30 h
Sídelná budova SNM, Vajanského nábr. 2, Bratislava
Pozvánka na tlačovú konferenciu Noc múzeí a galérií 2024
(PDF, 692,4 kB)Tlačová správa Noc múzeí a glérií 2024
(DOC, 666,1 kB)
Program múzeí SNM
nájdete tu

Program zapojených múzeí a galérií v BSK
Informačná brožúra Noci múzeí a galérií 2024 v Bratislave a Bratislavskom kraji
(PDF, 1,2 MB)Program of museums and galleries of the Bratislava region (PDF, 1,2 MB)

Spoločná vstupenka do inštitúcií BSK
Špedciálna vstupenka na podujatie, zakúpené v 1. navštívenej inštitúcii, platí do všetkých ďalších v BSK (deti do 12 rokov, osoby ZTP a seniori nad 65 zdarma)
V prípade návštevy len 1 inštitúcie si návštevník môže zakúpiť riadnu vstupenku podľa cenníka konkrétneho múzea /galérie
Inštitúcie, ktoré poskytujú vstup zdarma sú akceptované

Plagát inštitúcií v BSK
print (PDF, 8,6 MB)
elektornická verzia

Web a sociálne siete
web:  
nmag.snm.sk
FB:    Noc múzeí a galérií v Bratislave
FB:    Noc múzeí a galérií
IG:    @nocmuzeiagalerii_bsk
FB:    Slovenské národné múzeum 


Viac info


Zuzana Vášáryová
koordinátorka podujatia v Bratislavskom kraji a pre múzeá SNM
zuzana.vasaryova@snm.sk; +421 915 032 062
nmag.snm.sk (múzeá a galérie v BSK a múzeá SNM)

Marián Majerník; 
koordinátor podujatia za Zväz múzeí na Slovensku
marian.majernik@gmail.com; +421 903 239 048
www.nmag.sk
(PDF, 8,6 MB)