...
Obrázok Noc múzeí a galérií

Slovenské národné múzeum (SNM) a Zväz múzeí na Slovensku pozývajú (ZMS) 13. mája 2023 na XIX. ročník celoeurópskeho podujatia Noc múzeí a galérií 2023.

SNM, ako kordinátor múzeí a galérií v Bratislavskom kraji, pozýva do expozícií a výstav viac ako 40 objektov v Bratislave, na Záhorí, v malokarpatskom regióne i v okrese Senec. 

Tlačová konferencia 4. mája 2023 o 10.30
Sídelná budova SNM, Vajanského nábr. 2, Bratislava
Pozvánka na tlačovú konferenciu Noc múzeí a galérií 202 (PDF, 644,8 kB)3
Tlačová správa Noc múzeí a glérií 2023 (DOCX, 246,0 kB)

(DOCX, 246,0 kB)Program zapojených múzeí a galérií v Bratislavskom kraji 
Informačná brožúra Noci múzeí a galérií 2023 v Bratislave a Bratislavskom kraji (PDF, 6,2 MB)   
Program of museums and galleries of the Bratislava region (PDF, 882,9 kB) 

Program múzeí SNM
nájdete tu


Viac info

Zuzana Vášáryová
koordinátorka podujatia v Bratislavskom kraji a pre múzeá SNM
zuzana.vasaryova@snm.sk; +421 915 032 062
nmag.snm.sk (múzeá a galérie v BSK a múzeá SNM)

Marián Majerník; 
koordinátor podujatia za Zväz múzeí na Slovensku
marian.majernik@gmail.com; +421 903 239 048
www.nmag.sk


FB: Noc múzeí a galérií v Bratislave
FB: Noc múzeí a galérií
FB: Slovenské národné múzeum 

Plagát
 BSK
Plagát Slovensko