...
Obrázok Noc múzeí a galérií
Logo SNM - Historické múzeum Sídlo: Bratislavský hrad 
Otváracie hodiny: 15.00 - 24.00 (posledný vstup o 22.30)
Vstupné: 5 €
T: 0915 993 301 
M: bratislavskyhrad@snm.sk,
W: www.snm.sk/hm
FB: facebook.com/SNMHistorickemuzeum 
IG: instagram.com/snm_historicke_muzeum/

 

Tematickým programom podujatia si pripomíname 306. výročie narodenia uhorskej a českej kráľovnej a rakúskej arcivojvodkyne Márie Terézie (13. 5. 1717 – 29. 11. 1780). Obdobie panovania Márie Terézie bolo zlatou érou v histórii Bratislavského hradu a Bratislavy. 

Program
16.00
Mária Terézia a Bratislavský hrad

Komentovaná prehliadka priestorov Bratislavského hradu spojených s Máriou Teréziou a Františkom Lotrinským. Sprevádza Juraj Kucharík.

17.00
Príbeh holíčskej manufaktúry

Komentovaná prehliadka rovnomennej výstavy s kurátorkou Andreou Milanovou.

18.00
Na slávu a chválu – barokové umenie

Komentovaná prehliadka výstavy Na slávu a chválu – kresťanské motívy zo zbierok  výtvarného umenia SNM – Historického múzea s kurátorkou výstavy Hanou Kližanovou

19.00
Mária Terézia a Bratislavský hrad

Komentovaná prehliadka priestorov Bratislavského hradu spojených s Máriou Teréziou a Františkom Lotrinským. Sprevádza Juraj Kucharík.

20.00
Kráľovná Mária Terézia na portrétoch

Prezentácia portrétov Márie Terézie na prednáške kurátorky Martiny Vyskupovej.

21.00
Baroková hudba

Večerný koncert študentov Cirkevného konzervatória Bratislava.

22.00
Kelti  v Bratislave

Komentovaná prehliadka rovnomennej  výstavy a nálezov z keltsko-rímskeho obdobia s kurátorom Jurajom Kucharíkom.

PRE DETI
16.00 – 18.00
TVORIVÉ DIELNE U LIŠIAKA

Tvorivosť na výtvarné motívy fajansy vyrobenej v manufaktúre v Holíči. Vedie Katarína Bašteková.

*zmena programu vyhradená