...
Obrázok Noc múzeí a galérií

Sídlo: Hurbanovo námestie 1, Bratislava
Otváracie hodiny: 17.00 - 23.30 
W: www.domquovadis.sk
M: info@domquovadis.sk 
FB: domquovadis

IG: @domquovadis_ba

Výstava
Cesty svetla

Program

17.00 - 23.00

Mgr.art. Kamil Jurašek: Cesty svetla

Výstava predstaví obrazy prešovského výtvarníka Kamila Jurašeka. Autor sa venuje maľbe, grafike, šperku, inštalácii a predovšetkým rôznym  maliarskym a grafickým technikám, ktoré kontinuálne rozvíja spolu so svojou originálnou autorskou technikou, ktorú vynašiel. Touto špeciálnou metódou je zmena toho istého obrazu v tme na iný, čím vytvára tzv. dvojobrazy. Dopĺňa tým myšlienku jedného obrazu novou ideou tak, že prostredníctvom fosforových farieb svietiacich v tme , odhaľuje skryté, doteraz neobjavené možnosti výpovede obrazu. Nosným, osobitným a typickým prvkom v tvorbe je svetlo. Hrá dôležitú úlohu, často najdôležitejšiu a je nositeľom viacerých ideí, symbolov a ekvivokácií. Jedná sa o relatívne novú techniku, pri ktorej namaľuje dva obrazy na jeden podklad (plátno, drevo, kov, sklo, atď.) a to špeciálnou svietiacou fosforovou farbou, ktorú si sám mieša a vyrába z najkvalitnejších fosforových pigmentov z Európy. Obraz je tak na svetle iný ako v tme, niekedy sa mení viac, niekedy menej, niekedy sa zmení na úplne iný obraz. Konceptuálne sa snaží o hĺbkovú sondu k podstate človeka, jeho poslania v tomto svete, zmysel našich životov. Dôraz kladie na potenciál ducha človeka , na ľudské hodnoty, na ľudskú dušu a intuíciu , na jeho cit, rozum, vedomie, cítenie, slobodnú vôľu, na ľudské hodnoty a vlastný vnútorný svet, ktorý je odrazom jeho princípov a hodnôt. Cyklus Tiene raja je figurálny cyklus, v ktorom sa zaoberá hodnotami človeka, vzťahmi medzi ľuďmi, medzi mužom a ženou, medzi rodičmi a deťmi, medzi partnermi, teda rôznymi medziľudskými vzťahmi. V cykle Poklady sveta, sa prostredníctvom symbolu bohatstva – diamantu, pýta na skutočné hodnoty a bohatstvo človeka, čo je v živote človeka a spoločnosť, pravou a skutočnou hodnotou. Jeho diela sú v rôznych súkromných zbierkach na celom svete.

18.00

Seminár spojený s prednáškou a komentovanou prehliadkou na tému ako môžeme chápať, vnímať a rozumieť súčasnému vizuálnemu umeniu - prezentácia, prednáška a komentovaná prehliadka výstavy s autorom spojená s projekciou zameranou na špeciálnu autorskú techniku, ktorú autor vynašiel. 

17:00 - 23:00 otvorená dobrovoľnícka kaviareň.