...
Obrázok Noc múzeí a galérií
Logo SNM –  Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku                                                             

Sídlo: Brämerova kúria, Žižkova 18, 810 06 Bratislava
Otváracie hodiny: 10:00 - 23:00 h 

T: +421 2 204 91 258
    +421 2 204 91 256
M: mkms@snm.sk 
W: www.snm.sk/mkms**
FB: facebook/SNMMKMS 
      facebook.com/madachcastle
      facebook.com/MaraiSandorKassa
IG: instagram.com/magyarkulturamuzeuma.sk/

Program

10:00-17:00

Tradície a hodnoty - Maďari na Slovensku, prehliadka prezentuje hmotné a duchovné pamiatky (historické, etnografické, literárno-historické a umelecko-historické tradície) maďarského etnika na Slovensku

10:00-17:00

Jedlo, nápoje, sny…Všedné dni a sviatky zo života ľudu, prehliadka stálej etnografickej expozície (SK/HU/EN)

10:00-17:00

Vymenené domovy, prehliadka výstavy dokumentujúcej obdobie výmeny obyvateľstva v strednej Európe v rokoch 1945 -1949 (SK/HU)

10:00-17:00

Gróf Július Andrássy 200+1, prehliadka dočasnej výstavy o živote Júliusa Andrássyho st. (SK/HU)