...
Obrázok Noc múzeí a galérií
Logo SNM –  Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku                                                             

Sídlo: Brämerova kúria, Žižkova 18, 810 06 Bratislava
Otváracie hodiny: 9:00 - 23:00 h 

T: +421 2 204 91 258
    +421 47 4897 189
    +421 55 7287 303
M: mkms@snm.sk 
W: www.snm.sk/mkms**
FB: facebook/SNMMKMS 
      facebook.com/madachcastle
      facebook.com/MaraiSandorKassa
IG: instagram.com/magyarkulturamuzeuma.sk/

Výstava

Vymenené domovy, Jedlo, nápoje, sny...

Program
14.00
Europa Nobis, Jankovics Marcell 

Otvorenie výstavy