...
Obrázok Noc múzeí a galérií
Logo Univerzitná knižnica     Sídlo: Michalská 1, Bratislava
Otváracie hodiny: 15:00 - 24:00
Vstupné: bezplatné
W:  www.ulib.sk/sk/
M:  konzul@ulib.sk
FB: facebook.com/ulibsk
IG: instagram.com/ulibsk/
 
Výstavy 

SLOVENSKO V OBRAZOCH – výber z archívnych zbierok štátnych archívov 

Výstava predstavuje mnohé unikátne fotografie z archívnych zbierok štátnych archívov spolu s bohatým textovým materiálom a ponúka tak jedinečný pohľad do minulosti našich miest a regiónov.Výstava touto formou približuje a prezentuje výpovednú hodnotu archívnych dokumentov tvoriacich archívne zbierky a návštevníkovi tak ponúka pohľad do našej minulosti prostredníctvom obrazu s jeho výrazovými prostriedkami, sprevádza ho v čase a predstavuje mu výnimočné pohľady na miesta, ktoré sa postupne menili, či udalosti, ktoré sa viac nezopakujú a zostali fixované v obraze. Výnimočnosť výstavy podčiarkuje skutočnosť, že ide o prezentáciu málo známych, raritných či dosiaľ nepublikovaných dokumentov z archívnych zbierok štátnych archívov.Úlohou archívov ako odborných pracovísk je preberať, evidovať, ochraňovať a sprístupňovať archívne dokumenty s trvalou dokumentárnou hodnotou. V ich depozitároch sa nachádzajú archívne fondy a rôzne typy archívnych zbierok, ktoré obsahujú bohatý, veľakrát časozberný obrazový materiál, čím sa stávajú nenahraditeľnými pri tvorbe monografií, odborných publikácií či výstav, ktoré vhodne dopĺňajú a ilustrujú. 

Usporiadatelia: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky – odbor archívov a registratúr, Univerzitná knižnica v Bratislave