...
Obrázok Noc múzeí a galérií
Logo České centrum Bratislava

Sídlo: Prepoštská 6, Bratislava
Otváracie hodiny: 15.00 - 24.00
Telefón: 02/544 18 215 
Web: www.ceskecentrum.sk
FB: České centrum Bratislava

 

Sála Českého centra Bratislava
Výstavy 
30 let Českého spolku v Bratislavě
Program 
16.00
komentovaná prehliadka výstavy
Galéria Českého centra Bratislava
Výstava
100 rokov rozhlasového vysielania v Československu
Program
17.00
komentovaná prehliadka výstavy