...
Obrázok Noc múzeí a galérií
Divadelný ústav    Sídlo: Jakubovo námestie 12, Bratislava
Otváracie hodiny: 15.00 - 24.00 
T:+42120487102
W: www.theatre.sk
FB: facebook/divadelnyustav

15.00 – 24.00
Výstava theatre.sk

Divadelný ústav si pre návštevníkov Noci múzeií a galérií pripravil výstavu theatre.sk, ktorá odkrýva komplexný pohľad na mnohotvárnosť profesionálneho divadelníctva na Slovensku. Zachytáva rozvoj divadelnej siete a vývoj slovenských divadiel od roku 1920, všíma si aj nezávislú divadelnú scénu. Pozerá sa na divadelné budovy, spomína významné festivaly, nezabúda ani na osobnosti slovenského divadla a divadelné školstvo. Informuje aj o slovenských umelcoch, ktorí sa presadili v zahraničí a o časopisoch, ktoré sa venujú divadelným témam. Súčasťou výstavy budú aj makety, bábky a kostýmy z významných slovenských inscenácií.  Kurátor scénografickej časti Miroslav Daubrava si pre návštevníkov pipravil pútavý spirevod výstavou, počas ktorého porozpráva príbehy jednotlivých objektov.

Komentované sprievody výstavou sa uskutočnia o 16.00, 19.00 a 21.00.