...
Obrázok Noc múzeí a galérií
Sídlo: Šancová 1/B, 811 04 Bratislava 
Otváracie hodiny: 10:00 – 22:00 h (posledný vstup 21:30 h)
Vstupné: 5 €
T: 02/52 444 163, 02/52 494 021
M: muzeumdopravy@stm-ke.sk
W: www.stm-ke.sk
FB: muzeumdopravybratislava

Program 

Individuálna prehliadka stálych expozícií automobilovej a železničnej dopravy. Prehliadka výstav:

METRO, KTORÝM SA NEVOZÍME.

Nahliadnite s nami do veľkej kapitoly v dejinách plánovania verejnej dopravy v našom hlavnom meste prostredníctvom počítačovej animácie, vizualizácií a archívnych materiálov.

NA  DVOCH  KOLESÁCH.

Unikátna zbierka 115 ks modelov bicyklov rôznej mierky z celého sveta, zapísaná aj v slovenskej Guinessovej knihe rekordov.

MEDZINÁRODNÁ  VÝSTAVA  MODELOVÝCH  ŽELEZNÍC

prezentuje jazdy železničných modelov v mierke H0. Dokumentuje spoluprácu ŽSR v rámci záujmových aktivít v európskom združení FISAIC. S účasťou železničiarov zo Španielska, Francúzska, Maďarska a Českej republiky. Výstava bude prebiehať v termíne od 17. 05. do 19. 05.2024, počas Noci múzeí 18. 05. 2024 v čase od 10:00 hod. do 21:00 hod.možnosť občerstvenia v historickom reštauračnom vozni

HRAVÁ DOPRAVA

Program pre deti. Tvorivé dielne z recyklovaných materiálov: papier, plast, drevo.  Budeme vyrábať originálne dopravné prostriedky, naučíme sa rozlišovať dopravné značky, oboznámime sa so základnými pravidlami bezpečnej cestnej premávky. Vhodné pre deti od 3 do 7 rokov, v čase od 16:00 do 20:00 hod.

Deti od 8 do 12 rokov sa môžu zapojiť do  súťaže o vecné ceny, ak vyplnia kvízové otázky k výstave METRO, ktorým sa nevozíme.