...
Obrázok Noc múzeí a galérií
Logo Ústredie ľudovej umeleckej výroby

Sídlo: Obchodná 64, Bratislava 
Otváracie hodiny: 15.00 – 21.00
W: www.uluv.sk
FB: facebook/ULUVSK 
IG: @uluvslovakia

Sídlo: Dizajn stúdio ÚĽUV, Dobrovičova 13, Bratislava
Otváracie hodiny: 15.00 - 20.00
FB: @dizajn.studio.uluv 
IG: @
uluvslovakia

Galéria ÚĽUV

Otvorené: 15.00 – 21.00 hod.
Obchodná 64, Bratislava

Výstava
Tradícia netradične: Ľan a konopa

Program

15.00 – 21.00 - Sprístupnenie výstavy, premietanie video dokumentov o spracovaní úžitkových poľných rastlín

15.00 – 21.00 - Kvíz pre dospelých a staršie deti

15.00 – 21.00 - Komentované prehliadky s kurátorkami výstavy | Radoslava Janáčová, Ingrid Ondrejičková

15.00 – 21.00 - Detské hry s drevenými prvkami

15.00 – 19.00 - Interaktívne predvádzanie spracovania žihľavy | OZ Karpatské Slnko – Duchoslav a Weleslawa

15.00 – 21.00 - Maratón paličkovania | kluby Priadky a Vretienko (pri Regionálnom centre remesiel ÚĽUV Bratislava)

17.00 – 18.00 - Reprezentačný hudobno-slovný program o typických ľudových hudobných nástrojoch Slovenska | majster ĽUV Marian Plavec

18.00 – 19.00 - Prednáška o módnej tvorbe  |  Yarina Lahoda

Predajňa ÚĽUV

Otvorené: 15.00 – 18.00 hod.
Obchodná 64, Bratislava

Dizajn štúdio ÚĽUV

Otvorené: 15.00 – 20.00 hod.
Dobrovičova 13, Bratislava

Výstava
Kresba v priestore

 Kresba v priestore /predvádzanie drotárstva, sprievodné aktivity pre deti 

15.00 – 20.00 hod. Sprístupnenie výstavy a predvádzanie drotárstva | Martina Piatková

15.00 – 20.00 hod. Výtvarné aktivity pre deti