...
Obrázok Noc múzeí a galérií
Logo Ústredie ľudovej umeleckej výroby

Sídlo: Obchodná 64, Bratislava 
Otváracie hodiny: 15.00 – 21.00
W: www.uluv.sk
FB: facebook/ULUVSK 
IG: @uluvslovakia

Sídlo: Dizajn stúdio ÚĽUV, Dobrovičova 13, Bratislava
Otváracie hodiny: 14.00 - 20.00
FB: @dizajn.studio.uluv 
IG: @
uluvslovakia

Galéria ÚĽUV

Otvorené: 15.00 – 21.00 hod.
Obchodná 64, Bratislava

 Výstava Tradícia netradične: Prírodné pletivá

15.00 – 21.00
Komentované prehliadky, kvíz pre dospelých a staršie deti, premietanie video dokumentov

17.00 a 19.00 
Prednáška Prírodné pletivá a ich využitie v minulosti a dnes. Mária Tomová, Múzeum ĽUV

Predajňa ÚĽUV

Otvorené: 15.00 – 18.00 hod.
Obchodná 64, Bratislava

Dvor remesiel ÚĽUV

Otvorené: 15.00 – 21.00 hod.
Obchodná 64, Bratislava

Interaktívne predvádzanie výroby v remeselných dielňach

Gyürüsiová Valéria, majsterka ĽUV – tenko- a hrubostáčané šúpolie

Eva Švorcová, výrobkyňa a lektorka – šúpoľové bábiky

Jozef Boďa, výrobca a lektor – košikár

Poznávajme prírodné materiály – náučný stánok s prírodnými pletivami

Detské hry s drevenými hračkami

Dizajn štúdio ÚĽUV

Otvorené: 15.00 – 20.00 hod.
Dobrovičova 13, Bratislava

Výstava Kyjatické inšpirácie

15.00 – 20.00
Komentované prehliadky s kurátorkou výstavy, sprievodné výtvarné aktivity pre deti

Tešíme sa na vás!

Vstup voľný