...
Obrázok Noc múzeí a galérií

20. ročník Noci múzeí a galérií v Bratislavskom kraji a v múzeách SNM v číslach

V soboru 18. mája 2024 múzeá a galérie na Slovensku pripravili v rámci celoeurópskeho podujatia Noc múzeí a galérií atraktívny program pre svojich návštevníkov už po 20. raz. Podľa doposiaľ zverejnených údajov podujatie navštívilo vyše 130 kultúrnych inštitúcií na celom Slovensku.

Múzeá a galérie v Bratislave a Bratislavskom kraji, ktoré aj v tomto roku ponúkli svojim záujemcom niekoľko benefitov (vstup do vyše 40 kultúrnych inštitúcií za jednorazové vstupné 5 €, spoločné informačné materiály, špeciálnu dopravu historickými vozidlami prostredníctvom partnerov Dopravný podnik Bratislava a Železničné múzeum Slovenskej republiky, a po prvý raz aj mobilného sprievodcu v podobe aplikácie od softwarovej spoločnosti Blue Lemons), privítali počas podujatia spolu viac ako 30 000 návštevníkov, čo je o 4 000 viac ako v uplynulom roku. Najnavštevovanejšie boli Múzeum mesta Bratislavy, kde 9 bratislavských expozícii videlo spolu 7 215 osôb, Slovenská národná galéria s počtom 4 626 návštevníkov
a SNM – Prírodovedné múzeum (3 782). Do STM – Múzea Dopravy zavítalo 2894 a SNM – Historické múzeum navštívilo 2 415 záujemcov. Návštevnosť expozícií SNM v Bratislave (8) a Bratislavskom kraji (2) predstavuje spolu 8 468 osôb.

Špecializované múzeá SNM na celom Slovensku zaznamenali viac ako 20 518 návštevníkov,
čo je o 7 000 viac ako v roku 2023 (13 127). Najviac ľudí prišlo už tradične do SNM – Prírodovedného múzea (3 782) a SNM – Historického múzea 2 415. SNM – Múzeá v Martine navštívilo 1 434 osôb a múzeá SNM na Žižkovej ulici v Bratislave: SNM – Archeologické múzeum, SNM – Hudobné múzeum, SNM – Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku a SNM – Múzeum kultúry karpatských Nemcov spolu 1 251. K najnavštevovanejším na Slovensku počas podujatia patrilo aj SNM – Múzeum Betliar (800).

Noc múzeí a galérií 2024 

Magická atmosféra múzeí a galérií do neskorej noci
Nevšedné prehliadky expozícií a výstav, animácie, workshopy, prednášky, živé vystúpenia
Pre deti, dospelých, milovníkov umenia i pre tých, čo u nás ešte neboli
Poznanie je zábava

Celoeurópske podujatie pod záštitou Rady Európy, spojené s oslavami Medzinárodného dňa múzeí 

Z histórie podujatia
Generálna konferencia Medzinárodnej rady múzeí ICOM prijala v roku 1977 v Moskve rezolúciu o ustanovení 18. mája za Medzinárodný deň múzeí (MDM). Podporiť význam MDM si dala za cieľ aj francúzska iniciatíva a v roku 2005 založila tradíciu Nuit européenne des musées / Európsku noc múzeí. Podujatie sa každoročne realizuje s cieľom v čo najvyššej miere prezentovať kultúrne dedičstvo, význam jeho záchrany a ochrany pri kultúrnej výmene, šírení informácií o kultúrnej rozmanitosti jednotlivých krajín a regiónov Európy, pri neformálnom vzdelávaní a kultivovanom oddychu.

Spoločná vstupenka do inštitúcií BSK
Špedciálna vstupenka na podujatie, zakúpené v 1. navštívenej inštitúcii, platí do všetkých ďalších v BSK (deti do 12 rokov, osoby ZTP a seniori nad 65 zdarma)
V prípade návštevy len 1 inštitúcie si návštevník môže zakúpiť len riadnu vstupenku podľa cenníka konkrétneho múzea / galérie
Inštitúcie, ktoré poskytujú vstup zdarma sú akceptované

Program zapojených múzeí a galérií v Bratislavskom kraji
Informačná brožúra Noci múzeí a galérií 2023 v Bratislave a Bratislavskom kraji
(PDF, 1,2 MB)Program of museums and galleries of the Bratislava region
(PDF, 1,2 MB)navštivte aj Miniexpozíciu ťažby a spracovania rúd v Marianke (PDF, 208,7 kB)

Program múzeí SNM 
nájdete tu 

Program podujatia na Slovensku
www.nmag.sk

FB: Noc múzeí a galérií v Bratislave
FB: Noc múzeí a galérií
IG: @nocmuzeiagalerii_bsk
FB: Slovenské národné múzeum 


Plagát
BSK
(PDF, 8,6 MB)
print
(PDF, 8,6 MB)elektornická verzia


Viac info 

Zuzana Vášáryová, 
koordinátorka podujatia v Bratislavskom kraji 
Mail: zuzana.vasaryova@snm.sk
Mobil: +421 915 032 062 
Web: nmag.snm.sk (múzeá a galérie BSK a múzeá SNM)

Marián Majerník
koordinátor podujatia pre Slovensko
Mail: marian.majernik@stm-ke.sk
Mobil: +421 918 965 704
Web: www.nmag.sk