...
Obrázok Noc múzeí a galérií

Logo SNM- Prírodovedné múzeum      

Sídlo: Vajanského nábr. 2, Bratislava 
Otváracie hodiny: 09.00 - 24:00 (posledný vstup 23:30)
M: cmk@snm.sk 
W: www.snm.sk 
FB: slovenske.narodne.muzeum 
IG: slovenske_narodne_muzeum_snm
YT: Slovenské národné múzeum / SNM

Expozície

Zázrak prírody – Človek v čase a priestore
Zázrak prírody – Príbeh života na Zemi
Zázrak prírody – Biodiverzita Zeme
Zázrak prírody – Biodiverzita Slovenska
Klenoty Zeme

Výstavy

Jiří Kroha. Od moderny po socialistický realizmus (prízemie)
„...zložil som báseň...“ Pamätná výstava Imre Madácha (prízemie Zimná záhrada)

Program

15.00 a 17.00 Autorský sprievod výstavou Jiří Kroha. Od moderny po soc. realizmus
Výstavou o výnimočnom výtvarníkovi, sochárovi, maliarovi a architektovi prevedie kurátorMgr. Jindŕich Chatrný, vedúci oddelenia dejín architektúry z Muzea města Brna

Prírodovedné prednášky v Objavovni na 3. poschodí

14.30
Vnímanie rastlín

Rastliny sú úplne odlišnou životnou formou od nás. Oveľa jednoduchšie sa predstavuje, aké by to mohlo byť, byť mačkou alebo vtákom. Aké to však je, byť rozložitým dubom či nenápadnou fialkou? Vnímajú vôbec rastliny svoje okolie? Dokážu si pamätať a plánovať? V tejto prednáške sa pokúsime odpovedať na tieto otázky z fascinujúceho sveta zmyslov rastlín a ich vnímania sveta rastlín, ktoré je v niečom podobné, no v niečom úplne iné, ako to naše.
prednáša: Ing. Mgr. Eva Zahradníková, PhD. Katedra botaniky Prírodovedeckej fakulty UK

16.30
Lepšie raz vidieť, ako sto krát počuť – využitie 3D vizualizácií v biológii

Trojrozmerné zobrazovanie otvára nové možnosti výskumu v biologických vedách a doposiaľ nevyužívané atraktívne formy prezentácie. Prednáška popisuje spôsob tvorby fotogrametrických 3D modelov, prípravu ich videí a možnosti prezentácie cez rozšírenú a virtuálnu realitu. Preberieme si konkrétne možnosti, ktoré prinášajú 3D vizualizácie vo vedeckej ale tiež pedagogickej práci. Pozrieme si ukážky využitia trojrozmerných vizualizácií vo vedeckých a popularizačných publikáciách. 
prednáša: RNDr. Milan Kozánek, CSc. a Ing. Daniel Valaška, VirNat s.r.o.

17.30
Skúmanie tajomstiev vesmíru pomocou neutrínových teleskopov

Neutrína, tieto maličké elementárne častice bez problémov prechádzajú nielen naším telom, ale dokonca aj celou zemeguľou. Každým centimetrom štvorcovým nášho tela za sekundu preletia desiatky miliárd neutrín bez toho aby sme si ich vôbec všimli. Avšak len jedno jediné za priemerny ľudský život s nami zinteraguje. Neutrína, prichádzajú na Zem zo Slnka, supernov, pulzarov a ďalších rôznych zdrojov. Tie najenergetickejšie sa vsak objavujú veľmi zriedkavo a ich pôvod je často otvorenou otázkou. Pre detekciu týchto neutrín sú vybudované obrovské neutrínové teleskopy umiestnené v hlbinách Stredozemného mora, jazera Bajkal či Antarktického ľadu. Vďaka týmto detektorom sa nám otvorilo úplne nové, neutrínové okno do vesmíru.
prednáša: Mgr. Zuzana Bardáčová, FMFI UK Bratislava

Prírodovedné aktivity
Antropológia

18.00 – 22.00
Kostrové pozostatky človeka: stretnutie s ľuďmi z pradávnej minulosti

Návšteva antropologického depozitára. Registrácia na 3. poschodí pri výťahu od 17.30 a od 20.00. Exkurzie budú prebiehať od 18.00 do 22.00 každých 30 – 45 minút a v každej skupine môže byť maximálne do 20 osôb. (exkurzie: budova SNM PM, 4. posch.)

Botanika  
15.00 – 23.30
Farbenie prírodne

Vďaka chemickým farbivám dnes môžeme kúpiť priadzu, či súkno akejkoľvek farby, ktorá nám napadne. V stredoveku však boli naši predkovia odkázaní na používanie výlučne prírodných farbív. Využitie botaniky v praxi tak malo veľký význam. Povarením alebo macerovaním rôznych častí rastlín (listov, kvetov, plodov, či koreňa…) a pridaním zásad alebo kyselín dokázali vytvoriť pestrú škálu farieb. Na vytvorenie niektorých farieb boli využívané aj schránky chrobákov, či dokonca huby. Prídete sa pozrieť na rôzne druhy rastlín, húb, či hmyzu a farby, ktoré je možné dosiahnuť prírodným farbením, počas Noci múzeí a galérií v Slovenskom Národnom Múzeu.(3. posch.; Zasadačka SNM-PM)

15.00 – 23.30  
Život a dielo slovenského botanika, ev. kňaza a polyhistora Jozefa Ľudovíta Holubyho

(pri príležitosti stého výročia úmrtia) - ukážky z jeho botanického diela.

Mykológia
Jarné huby - výstavka čerstvých húb, hubárska poradňa

(3. posch.; Zasadačka SNM-PM)

Paleontológia   
15.00 – 22.00
Ako si urobiť kópiu skameneliny

Tvorivé dielne pre deti, kde sa môžu naučiť vyrobiť si odliatok skameneliny.
(2. posch. Príbeh života na Zemi)

Zoológia
15.00 – 23.30
Zaujímavosti a nové prírastky v zoologickom oddelení SNM-PM

(3. posch.; Zasadačka SNM-PM)

Mineralógia - petrografia
15.00 – 23.30
Otvorenie mineralogickej expozície Klenoty Zeme po revitalizácii

- premietanie záberov z jednotlivých etáp prác 

- prítomnosť kurátoriek pre diskusiu i individuálne sprevádzanie expozíciou

- minerály pod mikroskopom.

Astronómia
15.00 – 17.00
Pozorovanie slnečnej aktivity astronomickými ďalekohľadmi

pred budovou v prípade priaznivého počasia

20.00 – 23.30
Zem a vesmír

(3. posch.; Zasadačka SNM-PM)

21.00 – 23.30
Pozorovanie večernej oblohy astronomickými ďalekohľadmi

v prípade priaznivého počasia