...
Obrázok Noc múzeí a galérií
Logo SNM - Múzea židovskej kultúry Sídlo: Zsigrayova kúria, Židovská 17, Bratislava 
Otváracie hodiny: 15:00 – 22:00 (posledný vstup o 21:30)

T: +421 2 204 90 101
M: sekretariat.mzk@snm.sk 
W: www.snm.sk/mzk 
FB: MuzeumZidovskejKultury
IG: muzeum_zidovskej_kultury

 

Výstavy

Kóšer - známy vs. neznámy
Výstavka publikácií o židovských múzeách

Vychádzka
15.45, 18.15
Prechádzka Židovskou ulicou

Vychádzka určená pre všetkých, ktorí sa chcú dozvedieť viac o histórii bratislavskej židovskej komunity. Predstavuje časť mesta Bratislavy, kde sa členovia komunity zdržiavali a žili pred tým, ako sa definitívne zmenila podoba Židovskej ulice v druhej polovici 20. storočia. Program začína pred budovou SNM – Múzea židovskej kultúry.

Podbránie múzea
14.00
Divadelné vystúpenie Tajuplné stretnutie s rabínom

Tohtoročnú Noc Múzeí a galérii v SNM – Múzeu židovskej kultúry otvoríme divadelným vystúpením žiakov 1. súkromného gymnázia v Bratislave s názvom Tajuplné stretnutie s rabínom. Žiacky projekt bol inšpirovaný jednou z najvýznamnejších osobností Bratislavy i celého židovského sveta – rabínom Chatamom Soferom. Pri príprave divadelnej inscenácie čerpali žiaci z písomných prameňov o starej Bratislave, zúčastnili sa na viacerých exkurziách v bratislavskom Starom Meste a v Múzeu židovskej kultúry, kde získali vedomosti o zvykoch a tradíciách praktizujúcich členov židovskej komunity. Divadelné vystúpenie, ktoré máte tento deň možnosť navštíviť, pozitívne hodnotili aj predstavitelia bratislavskej židovskej komunity.

16.00
Prezentácia výstavky publikácií o židovských múzeách

Počas tohtoročnej Noci múzeí a galérií si môžu návštevníci pozrieť výstavku publikácií o rôznych židovských múzeách v Európe a zúčastniť sa krátkej prezentácie v podobe prednášky knihovníčky múzea, Mgr. Kamily Fircákovej, ktorú pri tejto príležitosti pripravila.

17.00
Interaktívny vzdelávací program Imi Lichtenfeld – Krav Maga a jej tvorca

Interaktívny program o životnom príbehu tvorcu systému sebaobrany Krav Maga Imim Lichtenfeldovi, ktorý sa skladá z dvoch častí. V prvej časti program zahŕňa krátku prednášku riaditeľa SNM – MŽK zameranú na život a okolnosti (zázemie židovskej rodiny v Bratislave, športové úspechy, protižidovské zákony počas slovenského štátu, emigrácia, vojenská služba v ČS légiách, život v Izraeli), ktoré Lichtenfelda formovali a priviedli ho k vytvoreniu jedného z najefektívnejších systémov sebaobrany na svete.
Druhá časť je venovaná súčasným trendom v KRAV MAGA ako prevencii konfliktov, prístupom a typom zásahov či tréningu, ako aj ukážkam sebaobrany obohatenej o mikrotréning študentov pod vedením skúsených inštruktorov Asociácie Krav Maga Slovensko.

1. poschodie múzea
15.00 – 21.00
Individuálny vstup do priestorov stálej expozície SNM – Múzea židovskej kultúry

Počas Noci múzeí a galérií môžu záujemcovia navštíviť stálu expozíciu SNM – Múzea židovskej kultúry, ktorá sa nachádza na prvom poschodí Zsigrayovej kúrie – sídla múzea. V čase od 15.00 do 21.00 bude v priestoroch expozície prítomný lektor, aby zodpovedal prípadné otázky návštevníkov.

15.00 – 21.00
Múzejná pátračka

Individuálny program pre detských návštevníkov múzea. Pátračka v stálej expozícií múzea je tu pre tých, ktorí sa radi zabavia a dozvedia sa pri tom niečo nové! Pracovné listy sú určené pátračom od 10 rokov, s pomocou rodičov aj mladším záujemcom. Ak sa pátračom podarí správne odpovedať na všetky otázky, ktoré sme pre nich pripravili, čaká ich malá odmena. Pracovné listy a inštrukcie budú dostupné v pokladni múzea.

2. poschodie múzea
16.00 – 17.00, 19.00 – 20.00
Q&A – všetko, čo chceš vedieť o košer

Šanca pre všetkých, ktorí sa nestihli zúčastniť kurátorských výkladov k našej úspešnej výstave Košer – známy vs. neznámy. Počas Noci múzeí a galérií bude v uvedených hodinách vo výstavných priestoroch múzea prítomná kurátorka výstavy Mgr. Eva Poláková, PhD., ktorá bude pripravená odpovedať na akúkoľvek otázku zo „sveta košer“. 

16:00 – 20:00
Tvorivé dielne pre deti

Okrem individuálneho programu Múzejná pátračka budú mať detskí návštevníci možnosť navštíviť aj tvorivé dielne, kde sa hravou formou oboznámia napríklad s hebrejskou abecedou či biblickými príbehmi a dozvedia sa ďalšie zaujímavosti zo židovskej kultúry.