...
Obrázok Noc múzeí a galérií
Logo SNM - Múzea židovskej kultúry Sídlo: Zsigrayova kúria, Židovská 17, Bratislava 
Otváracie hodiny: 15:00 – 22:00 (posledný vstup o 21:30)

T: +421 2 204 90 101
M: sekretariat.mzk@snm.sk 
W: www.snm.sk/mzk 
FB: MuzeumZidovskejKultury
IG: muzeum_zidovskej_kultury

Expozícia

15.00 – 21.00 Individuálny vstup do priestorov stálej expozície múzea

Výstavy

Košer – známy vs. neznámy

Židovská plavecká (r)evolúcia

Program

1. POSCHODIE:


Individuálny vstup do priestorov stálej expozície SNM – Múzea židovskej kultúry

15:00 – 21:00

Počas Noci múzeí a galérií môžu záujemcovia navštíviť stálu expozíciu SNM – Múzea židovskej kultúry, ktorá sa nachádza na prvom poschodí Zsigrayovej kúrie – sídla múzea. V čase od 15:00 do 21:00 hod. bude v priestoroch expozície prítomná lektorka alebo lektor, aby zodpovedal prípadné otázky návštevníkov.


Múzejná pátračka

15:00 – 21:00

Individuálny program pre detských návštevníkov múzea. Po veľmi úspešnej minuloročnej pátračke prináša múzeum túto veselú aktivitu počas Noci múzeí a galérií 2024 opäť. Pátračka v stálej expozícií múzea je tu pre tých, ktorí sa radi zabavia a dozvedia sa pri tom niečo nové! Pracovné listy sú určené pátračom od 10 rokov, s pomocou rodičov aj mladším záujemcom. Ak sa pátračom podarí správne odpovedať na všetky otázky, ktoré sme pre nich pripravili, čaká ich malá odmena. Pracovné listy a inštrukcie budú dostupné v pokladni múzea.

2. POSCHODIE
Animácia spája – ako vzniká animovaný film?

Prezentácia projektu a účasť v majstrovskej dielni

15:00 – 17:30

„Animácia spája“ je projekt animačného štúdia Eye to Eye Animation Studio a je venovaný tvorbe a výučbe zhotovenia krátkych animovaných filmov, ktoré pod odborným vedením tvoria a realizujú deti a mladí ľudia v majstrovskej triede tohto animačného štúdia. Animácia spája ľudí z rôznych kultúr a rôznych jazykov, dáva im priestor na vzájomné porozumenie a sebavyjadrenie prostredníctvom umenia. Výsledný krátky film, ktorý je produktom projektu, budú mať možnosť vidieť aj návštevníci tohtoročnej Noci múzeí a galérií priamo v Múzeu židovskej kultúry. Zároveň budú mať návštevníci možnosť absolvovať majstrovský minikurz stop-motion animácie, na ktorom sa deti, ale aj dospelí, naučia, ako oživiť kreslené postavičky pred kamerou.


Židovská plavecká (r)evolúcia – kurátorský výklad a predstavenie knihy Plavecká klub Bar Kochba Bratislava

17:00 – 18:00

Zúčastnite sa kurátorského výkladu k aktuálnej výstave SNM – MŽK Židovská plavecká (r)evolúcia. Výstavou vás prevedie riaditeľ Múzea židovskej kultúry Michal Vaněk, ktorý je kurátorom výstavného projektu. Ten je pokračovaním úspešného cyklu výstav o významných športovcoch židovského pôvodu. Prezentuje históriu organizovaného plávania v rámci židovskej komunity na Slovensku od založenia jedného z najúspešnejších plaveckých klubov prvej Československej republiky – Bar Kochba Bratislava – až po obnovenie židovskej športovej tradície po páde totalitného režimu v roku 1989. Predstavuje inšpiratívne, známe i menej známe židovské plavecké osobnosti, ktoré často napriek ťažkým životným podmienkam dosiahli výnimočné úspechy vo svojom športovom i osobnom živote. Súčasťou výkladu bude aj predstavenie knihy Židovský plavecký a športový klub BAR KOCHBA BRATISLAVA, ktorú si budete môcť priamo na mieste kúpiť.                                                                                                                                                                              
Židovskí dôstojníci v americkej občianskej vojne – prednáška 

18:30 – 19:30

Americká občianska vojna (1861 – 1865), známa aj ako vojna Severu proti Juhu, patrí k najvýznamnejším udalostiam v dejinách USA. Na strane Únie a Konfederácie ale nebojovali iba rodení Američania, v týchto armádach našli uplatnenie aj emigranti z Európy vrátane Uhorska a územia dnešnej Slovenskej republiky. Zaujímavé osudy mali tiež dôstojníci židovského pôvodu, ktoré si priblížime v prednáške. Viacerí z nich patria k významným postavám histórie americkej armády. Počas tohtoročnej Noci múzeí a galérií budete mať možnosť zúčastniť sa jedinečnej prednášky historika PhDr. Juraja Červenku.