...
Obrázok Noc múzeí a galérií
Logo Múzeum mesta Bratislavy         Sídlo: Radničná 1, Bratislava 
Otváracie hodiny: podľa budov
W: www.muzeum.bratislava.sk
FB: muzeummestabratislavy
M: katarina.selecka@bratislava.sk

T: +421 2 5910 08 38 / +421 902 972 39

Stará radnica, Expozícia dejín mesta
Primaciálne námestie 3, Bratislava

Apponyiho palác, Expozícia vinohradníctva
Radničná 1, Bratislava

Michalská veža
Michalská 22, Bratislava

Hrad Devín
Muránska 10, Bratislava – Mestská časť Devín

Lekáreň U červeného raka
Michalská 28, Bratislava

Dom U dobrého pastiera, Expozícia hodín
Židovská 1, Bratislava

Antická Gerulata
Gerulatská 7, Rusovce

Pamätný dom J. N. Hummela
Klobučnícka 2, Bratislava

Múzeum Janka Jesenského
Somolického 2, Bratislava