...
Obrázok Noc múzeí a galérií
logo Mestské múzeum v Pezinku     Sídlo: M. R. Štefánika 1, Pezinok
Otváracie hodiny: 10:00 - 20:00 h
W: www.mestskemuzeumpk.sk
T: +421 33 641 23 06
    + 421 910 953 943
FB: Mestské múzeum v Pezinku

 

Expozícia 

Zo zeme - dejiny Pezinka a jeho bezprostredného okolia prostredníctvom archeologických nálezov zo širokého časového obdobia od praveku až po novovek

Výstava 

Výstava PREMENY / Stavebný obraz Pezinka 1900 - 1945 mapuje stavebný rozvoj mesta v priestoroch parcelovaných mestských a súkromných pozemkov, pasienkov či záhrad. Hlavnú pozornosť venuje projektom, ktoré dali v 1. polovici 20. storočia Pezinku novú, modernú tvár.
- individuálne prehliadky

Program 
14.00 - 15.30
Pezinské architektúry 1. pol. 20. storočia

prechádzka mestom so zastávkami pri stavbách, ktoré v Pezinku vyrástli v 1. polovici 20. storočia

18.00 - 19.30
PREMENY / Stavebný obraz Pezinka 1900 - 1945

komentovaná prehliadka aktuálnej výstavy