...
Obrázok Noc múzeí a galérií
logo Mestské múzeum v Pezinku     Sídlo: M. R. Štefánika 1, Pezinok
Otváracie hodiny: 10:00 - 20:00 h
W: www.mestskemuzeumpk.sk
T: +421 33 641 23 06
    + 421 910 953 943
FB: Mestské múzeum v Pezinku

Mestské múzeum v Pezinku, sídliace v budove pezinskej Starej radnice, pozýva na Noc múzeí a galérií aj do svojich priestorov.     

Výstavy

Zo zeme - stála expozícia približujúca minulosť Pezinka a okolie prostredníctvom archeologických výskumov a ich výsledkov - individuálne prehliadky

Mocní / Záložní majitelia Pezinského panstva v rokoch 1544 – 1616

Program 

10.00 - 20.00 

Výstava Mocní / Záložní majitelia Pezinského panstva v rokoch 1544 - 1616. Šerédiovci, bratislavský župan Eck zo Salmu a Neuburgu, krupinský kapitán Ján Kružič, palatín Štefan Iléšházi (a Katarína Pálfiová) patrili k významným osobnostiam svojej doby, zastávali dôležité posty v krajinskej správe a zabezpečovali obranu Uhorska pred Osmanmi, vďaka čomu sa prepracovali medzi príslušníkov najvyššej aristokracie. Výstava približuje minulosť ich rodov, ich osudy aj vzťah k panstvu. Okrem záložných majiteľov ponúkne aj pohľad na podobu Pezinka v ranom novoveku, možnosť zoznámiť sa s dobovou módou uhorskej aristokracie či nahliadnuť do inventárov Pezinského hradu - individuálne prehliadky


15.00 - 16.30   

Móda raného novoveku - prednáška Lenky Pajer je venovaná odievaniu šľachty a meštianstva v období 16. - 17. storočia na príklade rekonštrukcií historických odevov.    


18.00 - 19.30   

Pezinskí turkobijci - v 16. storočí získavali šľachtici slávu a uznanie v bojoch proti Osmanom, jedným z najsilnejších nepriateľov, akým Uhorsko vo svojej histórii čelilo. Život mnohých významných turkobijcov bol spätý aj s Pezinkom. Prednáška Heleny Gahérovej predstaví ich osudy a bitky, ktoré ich preslávili.