...
Obrázok Noc múzeí a galérií
   logo Slovenská národná galéria    Sídlo: Rázusovo nábr. 2, Bratislava 
Otváracie hodiny: 10.30 – 23.00 h
Vstupné: zdarma 
M: info@sng.sk
W: www.sng.sk
FB: facebook/SlovenskaNarodnaGaleria
IG: instagram/sng_gallery
YT: youtube/SNGobrazzvuk

Výstavy

Prológ. 12 farieb reality
Prečo (ume)nie?
Máš umelecké črevo? Finálové projekty na tému jedlo
Monumentálky

Program
15.00 – 15.45 | Zoznámte sa s knihou: Marko Blažo Život v linke
Vodné kasárne – 1. poschodie (odpočívadlo nad pokladnicou)
V roku 2021 zomrel jeden z najvýznamnejších umelcov generácie po roku 1989 Marko Blažo. Jeho mama, maliarka Katarína Blažová Tekeľová, ako spôsob trúchlenia začala písať listy synovi prechádzajúc jeho archívom. V knihe nájdete hlboké záznamy o smrti, chorobe, materstve, detstve, ale aj o spoločnej práci v ateliéri v rodine výtvarníkov. Príďte si vypočuť čítanie z knihy a rozhovor kurátorky Petry Hanákovej s jej autorkou Katarínou Blažovou Tekeľovou.

15.00 – 18.00 | Výtvarné aktivity pre všetkých: Budovanie vzťahov
Vodné kasárne a Premostenie
Na troch stanovištiach si cez vystavené diela a výtvarné zadania priblížime to, ako a s kým si môžeme tvoriť a udržiavať vzťahy: k iným ľuďom, k samým sebe, k svojmu telu i blízkemu a vzdialenému okoliu. Zastaviť sa môžete kedykoľvek v uvedenom čase.

16.00 | Úvod do architektúry SNG
Átrium
Architektúru a zaujímavosti nového areálu SNG vám v krátkosti predstaví
kurátor Dušan Buran. S „balíčkom“ základných informácií sa potom budete môcť sami vydať na prechádzku budovou galérie.

17.00 – 18.00 | Diskusia: Galéria Re:Modern
Kinosála
Nenechajte si ujsť diskusiu s Pavlom Paňákom a Martinom Kusým (Architekti BKPŠ), autormi rekonštrukcie areálu SNG. Moderuje architekt Martin Zaiček.

18.00 – 19.00 | Projekcia: Ikony
Kinosála
Zastavte sa na premietaní dvoch dokumentárnych filmov zo seriálu RTVS Ikony o generácii architektov, ktorá v druhej polovici 20. storočia formovala tvár slovenských miest. Pozriete si epizódu o Vladimírovi Dedečkovi (réžia Jana Durajová, 30 min.) aj diel o Martinovi Kusom a Pavlovi Paňákovi (réžia Lucia Kašová, 27 min.).
V spolupráci s Kinom Lumière.

18.00 | Úvod do architektúry SNG
Átrium
Architektúru a zaujímavosti nového areálu SNG vám v krátkosti predstaví kurátor Dušan Buran. S „balíčkom“ základných informácií sa potom budete môcť sami vydať na prechádzku budovou galérie.

18.00 – 18.45 | Zoznámte sa s dielom: Aténska škola Vladimíra Kordoša
Vodné kasárne – 1. poschodie, sála I
Scény z umeleckých diel sa už niekoľko storočí zobrazujú aj pomocou živého obrazu (tableau vivant), v ktorom herci v kostýmoch napodobňujú originálnu predlohu. Tento žáner vám priblíži kurátorka Lucia G. Stach na príklade video performancie Aténska škola od Vladimíra Kordoša na výstave Prológ. 12 farieb reality. Súčasťou programu je projekcia filmu v spolupráci so Slovenským filmovým ústavom.

19.00 – 19.45 | Zoznámte sa s dielom: Grafický cyklus Albrechta Dürera
Vodné kasárne – 1. poschodie, sála VI
Očakávanie blížiaceho sa konca sveta nikdy neprestalo fascinovať ľudskú predstavivosť. Do témy Obyčajnej apokalypsy, ktorú zobrazujú diela Albrechta Dürera a Radovana Čerevku na výstave Prológ. 12 farieb reality, vás uvedie kurátor Dušan Buran. Prednáškou zameranou na vplyvný Dürerov grafický cyklus bude pokračovať kurátor Martin Čičo.

19.30 – 21.30 | Video workshop pre dospelých
Vodné kasárne – 1. poschodie (odpočívadlo nad pokladnicou)
Skúsime objaviť a zachytiť väzby človeka k priestoru zaľudnenej galérie a vytvoriť videá, ktoré následne postprodukčne upravíme. Workshop budú viesť galerijné pedagogičky Romana Halgošová a Vendy Kováčová.
Program je určený pre 16+. Podmienkou je priniesť si nabitý smartfón a mať konto v stiahnutej aplikácii Lightroom photo & video editor (základná verzia je zdarma). Voliteľné: Finálne zostrihy dotiahneme cez Instagram a pozdieľame do sveta.
Kapacita je limitovaná. Na workshop je potrebné prihlásiť sa vopred na: vendy.kovacova@sng.sk.

19.30 – 23.15 | Kino Lumière: Kino SFÚ v SNG
Kinosála
Oddýchnite si po celom dni pri pásme 9 krátkych filmov (73 min. v slučke), ktoré digitálne reštauroval Slovenský filmový ústav. Uvidíte reklamné filmy spred šiestich desaťročí, dokumentárne filmy o umelkyniach, umelcoch a ľudovom umení aj kreslené filmy nestora slovenskej animácie Viktora Kubala, ktorý sa narodil pred 100 rokmi.
Pre NMaG v SNG pripravil Slovenský filmový ústav pri príležitosti 60. výročia jeho existencie.

20.00 – 21.00 | Zoznámte sa s autorom: Andrej Dúbravský
Premostenie – 4. poschodie, sála XI
Príďte si vypočuť rozhovor kurátorky Lucie G. Stach so súčasným umelcom Andrejom Dúbravským, ktorého maľby sú vystavené spolu s dielami Ladislava Mednyánszkeho a Žofie Dubovej na výstave Prológ. 12 farieb reality.

20.00 | Úvod do architektúry SNG
Átrium
Architektúru a zaujímavosti nového areálu SNG vám v krátkosti predstaví kurátor Dušan Buran. S „balíčkom“ základných informácií sa potom budete môcť sami vydať na prechádzku budovou galérie.

21.00 | Úvod do architektúry SNG
Átrium
Architektúru a zaujímavosti nového areálu SNG vám v krátkosti predstaví kurátor Dušan Buran. S „balíčkom“ základných informácií sa potom budete môcť sami vydať na prechádzku budovou galérie.

22.00 | Tanečná performancia: Connected / Bachtale Kale Phrala / BKP
Átrium
Bachtale Kale Phrala / BKP je nezávislá umelecká/tanečná skupina zameraná na afroamerické street dance štýly a hudbu, najmä hip-hop, funk a soul. Kombinujú ich s rómskym folklórom a kultúrou, ktoré spájajú všetkých členov skupiny. Ich cieľom je spojiť rómske tradície a kultúru so súčasným mestským životným štýlom, aby prelomili spoločenské stereotypy a motivovali umelcov z rôznych menšinových skupín k sebarealizácii. Motív spájania v ich práci chceme vyzdvihnúť v rámci témy Vzťahy, v ktorej sa nesie tohtoročný program NMaG v SNG.
 
Špeciálny tip!
Novú SNG môžete objavovať aj samostatne s našou Ester. Stačí si vybrať analógovú alebo digitálnu verziu. S mapou, ktorú nájdete zdarma v pokladnici, vás Ester zavedie na rôzne miesta, upozorní na zaujímavé detaily a podnieti k pozornejšiemu skúmaniu priestoru galérie.
S aplikáciou atlas.sng.sk, ktorá je ihneď k dispozícii online, spoznáte príbehy vystavených diel a zaujímavé miesta v novej SNG.