...
Obrázok Noc múzeí a galérií
logo SNM - Múzea Chorvátov na Slovensku Sídlo: Istrijská 68, Bratislava 
Otváracie hodiny: 12:00 - 21:00 h 
T: +421 915 807 494
M: mkchs@snm.sk
W: www.snm.sk/mkchs
FB: https://www.facebook.com/chorvati

Expozície

Dejiny a kultúra Chorvátov na Slovensku

Dejiny a kultúra Chorvátov v Devínskej Novej Vsi

Výstava

Výstava fotografií handicapovaných umelcov pod záštitou Slovenského zväzu telesne postihnutých.

Program
12.00 - 21.00 (posledný vstup o 20.30)

Individuálne prehliadky výstavy Slovenského zväzu telesne postihnutých a stálych expozícií SNM - Múzea kultúry Chorvátov na Slovensku.

Pre najmenších návštevníkov budú k dispozícii pracovné listy, ktoré im spestria prehliadku múzea.

14.00 

Diskusia o činnosti Slovenského zväzu telesne postihnutých.

17.30

Špeciálna komentovaná prehliadka výstavných a expozičných priestorov SNM - Múzea kultúry Chorvátov na Slovensku.