...
Obrázok Noc múzeí a galérií
Logo Pechotný zrub Vrba   Sídlo: Bratská ul.
Otváracie hodiny: 15.00 - 23.00
T: +421 902 802 941
W: www.bs6.eu
M: bsvrba@gmail.com
FB: B-S 6 "Vrba"

15.00 – 23.00
Návštevníci sa prenesú do obdobia 1. ČSR. Bunker B-S 6 Vrba je jeden z najstarších objektov rekonštruovaný do stavu v akom sa nachádzal v roku 1938. Pri nočnej atmosfére Vás  budú sprevádzať sprievodcovia v dobových uniformách.

Bunker sa nachádza medzi ul. Bratská a diaľnicou D2 v Bratislave Petržalke.