...
Obrázok Noc múzeí a galérií
Sídlo: Marianske údolie, za III. kaplnkou, Marianka 
Otváracie hodiny: 19:00 - 23:00 h
Vstupné: bez vstupného
T: +421 903 956 447
M: spm@marianka.eu 
W: www.marianka.eu
FB: Spolok Permon Marianka 

 

Výstava so sprievodcom
História ťažby a spracovania bridlice v Marianke 
Program (priebežne)

Krátka prezentácia histórie Nocí múzeí a galérií v Marianke
Ukážky práce s bridlicou
Možnosť vyskúšať si písanie griflíkom na školskú bridlicovú tabuľku 
Komentované ukážky svetielkujúcich minerálov
Komentované ukážky historických banských lámp
Premietanie filmov o bridlici (pod holým nebom)
Predaj montanistickej literatúry, turistických známok a turistických vizitiek