...
Obrázok Noc múzeí a galérií
Logo Bunker B-S 4                      Sídlo: Bratislava - Petržalka, Viedenská cesta, hraničný priechod Berg
Otváracie hodiny: 10.00 - 24.00
T: +421 904 972 254
M: mpo@mpo.sk
W: www.mpo.sk 
FB: facebook.com/bunkerbs4

 

Bunker B-S 4 „Lány“ je najlepšie zrekonštruovaný objekt československého opevnenia z rokov 1936-1938 na Slovensku. Pôvodne zariadený interiér vrátane vonkajšieho mohutného systému protitankových a protipechotných prekážok ponúka jedinečnú atmosféru nielen milovníkom vojenskej histórie a techniky. So špeciálnym vnútorným vybavením, streleckými miestnosťami, funkčnou strojovňou a filtrovňou, ubikáciami posádky, skladmi a expozíciou palných zbraní vás v dvoch poschodiach vojenského bunkra zoznámia na komentovanej prehliadke nadšenci, ktorí už 13 rokov tento bunker rekonštruujú do pôvodného stavu z roku 1938. V rámci Slovenska ide o unikátne múzeum ponúkajúce jedinečný zážitok. 

 

Program 

10.00 - 24.00 (vstup každú polhodinu, posledný 23:00)

Každú hodinu komentované prehliadky pevnosti (dĺžka cca 45 min), v prípade viacerých sprievodcov každú polhodinu