...
Obrázok Noc múzeí a galérií
Logo SNM - Múzeum Červený Kameň Sídlo: Hrad Červený Kameň, 900 89 Častá
Otváracie hodiny: 19:00 - 22:00 
T: +421 33 245 51 03
W: www.snm.sk/mck
     www.hradcervenykamen.sk
FB: www.facebook.com/CervenyKamenHrad
IG: instagram.com/hradcervenykamen/

 

Odievanie. Téma roka 2024 v SNM-Múzeum Červený Kameň je historické odievanie. Tejto téme sa bude venovať aj Noc múzeí a galérií. Pôjde konkrétne o sériu troch prednášok, ktoré sa počas jedného večera niekoľkokrát zopakujú. Všetky sa pritom budú zameriavať na zbierkové predmety, ktoré bežný navštevník počas roka nemá možnosť vidieť, lebo sú uložené v depozitároch. Kurátor Jozef Tihányi sa bude venovať nedávno zreštaurovanej voskovej soche Panny Márie, v rámci toho tiež jej unikátnym brokátovým šatám, ktoré sú staršieho datovania ako socha samotná. Ivana Janáčková, kurátorka a riaditeľka SNM-Múzea Červený Kameň predstaví návštevníkom niekoľko kusov historických odevov, predovšetkým uniforiem, ktoré patria k tým pár kúskom historických odevov zachovaných v miestnom depozite textílí. Kurátor Peter Rybárik zameria pozornosť návštevníkov na štítky z prilieb granátnikov a porozpráva, čím všetkým môžu byť tieto miniatúrne predmety zaujímavé.    

Výstava

Za portrétom

Program

19:00 – 22:00 (každú pol hodinu):

  • prednáška o novo zreštaurovanej voskovej soche Panny Márie
  • prednáška a uniformách, jediných kusoch textílií z depozitáru SNM-MČK
  • prednáška o helmách granátnikov
  • ochutnávka miestnych vín v hradnej lisovni