...
Obrázok Noc múzeí a galérií

Sídlo: Palárikova 20, Bratislava 

Otváracie hodiny: 17.00 – 22.30 (posledný vstup 22.00)

T: 0908 030 856

M: muzeum@ecav.sk

W: www.centrumhistorie.ecav.sk

Múzeum Lutherovej reformácie na Slovensku je múzejným zariadením, ktoré prezentuje príchod a vývoj reformačných myšlienok na našom území.

Stála expozícia venovaná dejinám reformácie na území dnešného Slovenska a dejinám Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku mapuje obdobie od 16. do 20 storočia a ponúka návštevníkom základný prehľad.

Ponúkame komentované prehliadky múzea.