...
Obrázok Noc múzeí a galérií
                                                            Sídlo: Primaciálne nám. 2, Bratislava
Otváracie hodiny: 17.00 - 21.00 
Kontakt: + 421 2 593 56 204 

Program:
17.00 Komentovaná prehliadka galérie v anglickom jazyku
18.00 – 21.00 Komentované prehliadky galérie v slovenskom jazyku, každú celúhodinu