...
Obrázok Noc múzeí a galérií
                                                              Sídlo: Žižkova 18, Bratislava 
         I. Madácha, 4 4/7, Dolná Strehová
         Mäsiarska ul. 35, Košice 
Otváracie hodiny: 10:00 - 17:00*
Vstupné: 3 € 
T: +421 2 204 91 258
    +421 47 4897 189
    +421 55 7287 303
M: mkms@snm.sk 
W: www.snm.sk/mkms**
FB: facebook/SNMMKMS 
      facebook.com/madachcastle
      facebook.com/MaraiSandorKassa
IG: instagram.com/magyarkulturamuzeuma.sk/

SNM – Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku, Brämerova kúria 

Program v múzeu

Jedlo, nápoje, sny...Všedné dni a sviatky zo života ľudu, 10.00 – 17.00 h 
Prehliadka etnografickej expozície múzea (SK/HU/EN). 

Vymenené domovy, 10.00 – 17.00 h
Prehliadka výstavy dokumentujúcej obdobie výmeny obyvateľstva v strednej Európe v rokoch 1945 - 1949 (SK/HU/DE).

VOX HUMANA o Zoltánovi Fábrym, 10.00 – 17.00 h 
Prehliadka dočasnej výstavy maďarskom intelektuálovi, spisovateľovi a humanistovi, ktorý žil na Slovensku (SK/HU). 

Prehliadka Čitárne Lajosa Grendela, 10.00 – 17.00 h 
Pamätná výstava prezentujúca pozostalosť známeho maďarského spisovateľa, ktorý žil na Slovensku spojená so spoločenskovednou knižnicou (SK/HU).  

Program online 

Pustovník zo Štósu 
Premietanie dokumentárneho filmu o Zoltánovi Fábrym (SK/HU).  SNM – MKMS – Kaštieľ Imre Madácha v Dolnej Strehovej 

Program v múzeu

Prezentácia nového vydania slovenského prekladu diela Imre Madácha: Tragédia človeka, 11.00 – 12.00 h
Hostia Jitka Rožňová a Gábor Csanda (SK/HU). 

Sadenie stromov v historickom parku kaštieľa I. Madácha (SK/HU), 13.00 – 14.00 h 

"Kde som to vlastne? Kde sú moje sny?", 14.00 – 17.00 h
Prehliadka memoriálnej expozície v Kaštieli I. Madácha (SK/HU) 
*Otváracie hodiny: 11:00 – 17:00 h 


SNM – MKMS – Pamätná výstava Sándora Máraia 

Program v múzeu

Pamätná výstava Sándora Máraia v Košiciach, 10.00 – 17.00 h 
Prehliadka (SK/HU/EN/DE/PL/ES/IT/FR). 

Program online

Pamätná výstava Sándora Máraia v Košiciach 
Virtuálna prehliadka Pamätnej výstavy Sándora Máraia v Košiciach prezentovaná v maďarskom jazyku v rámci 52. ročníka Dní Kazinczy usporiadaného organizáciou Csemadok (HU).  

 

** T: +421 55 7287 303
     M: info@maraisandor.eu