...
Obrázok Noc múzeí a galérií
Sídlo: Bratislavský hrad 
Otváracie hodiny: 10:00 - 18:00, 
posledný vstup o 17:00 
Vstupné: osoba nad 10 rokov 3 €
M: bratislavskyhrad@snm.sk,
W: www.snm.sk/hm
FB: facebook.com/SNMHistorickemuzeum 
IG: instagram.com/snm_historicke_muzeum/Program v múzeu

Trianon – zrod novej hranice, 11.00 h 
Komentovaná prehliadka výstavy - M. Besedič. Zraz vo výstave (2. poschodie).

N89 – cesta k slobode, 16.00 h 
Komentovaná prehliadka výstavy - E. Belušák, Z. Luprichová. Zraz vo výstave (3. poschodie).

Za hradbami je bezpečne!, 14.00 h a 18.00 h
Komentovaná prehliadka areálu Bratislavského hradu - J. Kucharík. Zraz pri pokladni múzea.

Prehladky sa uskutočnia podľa aktuálnych protipandemických opatrení. 


Program online

#muzeumkvamdomov
Verejne dostupné už publikované komentované prehliadky a filmy k výstavám a expozíciám SNM – Historického múzea na jednom mieste. Dostupné tu

Online výstava N89 alebo 10x o slobode
Online výstava N89 alebo 10x o slobode so sprievodným slovom a interaktívnymi hrami jednoduchým spôsobom približuje 10 základných ľudských slobôd v období socializmu v Československu. Slobodu prejavu, zhromažďovania, vierovyznania, slobodné voľby, slobodu tlače, nakupovania, cestovania, umenia, slobodu v hudbe, slobodnú ochranu životného prostredia. Väčšina z týchto občianskych slobôd bola obmedzovaná alebo potláčaná. Ako sa to prejavovalo v každodennom živote ľudí sa deti dozvedia pri virtuálnej prehliadke s interaktívnymi hrami.   

 


Kvíz Ako dobre poznáš najstaršie Dejiny Slovenska?
Spolu s lišiakom Žigom deti putujú dejinami Slovenska od praveku po Veľkú Moravu. Lišiak Žigo deťom pomôže nájsť správnu odpoveď na kvízové otázky, ale občas ich aj poriadne pomýli. Deti sa napríklad dozvedia, aké nápisy sú na minciach, ktoré razili Kelti v Bratislave alebo akým spôsobom života žili Avari.