...
Obrázok Noc múzeí a galérií

Hrajte s múzeami SNM v Bratislave o zaujímavé ceny. Stačí navštíviť 5 z 8 múzeí SNM v Bratislave

Pravidlá súťaže

Navštívte 5 z 8 múzeí SNM v Bratislave, do pracovného listu zozbierajte postrácané písmenká, ukryté pod fotografiou 1 zbierkového predmetu v každom z múzeí SNM v Bratislave, vyskladajte tajničku a vhodte do košíka na vrátnici ľubovľného z múzeí SNM v Bratislave. Podmienkou zapojenia sa do súťaže je vyplnenie min. 5 písmen z tajničky (z piatich rôznych múzeí SNM v Bratislave). 

O čo sa hrá?

Hráte o 1x pobyt v detskom letnom tábore prírodovedného zamerania a 5x publikáciu z proveniencie múzeí SNM v Bratislave. 

Viac info o súťaži 

Štatút súťaže (PDF, 286,9 kB)