...
Obrázok Noc múzeí a galérií

  
Sídlo: Devínska cesta 1, Bratislava 
Otváracie hodiny: len záhrada a externá expozícia: 6:00 - 21:00 h
Vstupné: zdarma
W: www.vodarenskemuzeum.sk
M: vodarenskemuzeum@bvsas.sk;
T: +421 (0)2 4825 3531
    +421 (0)2 4825 3532
FB: vmbvs
      vodaakonapoj 


Vodárenské múzeum sídli v historických priestoroch prvej čerpacej stanice v Bratislave. Múzeum je súčasťou vodárenského areálu v Karlovej Vsi, ktorý je jedinečný vzdelávací a oddychový priestor so zachovanou technickou funkčnosťou. Na ploche troch hektárov sa nachádza Vodárenské múzeum, Vodárenská záhrada a moderná vodárenská infraštruktúra vrátane čerpacej stanice pitných vôd.

Expozícia múzea ponúka pohľad do histórie a súčasnosti vodárenstva cez originálne plány bratislavskej vodárne, virtuálne rekonštrukcie technických objektov a historické fotografie. Pri brehu Karloveského ramena a cyklotrasy smerujúcej na Devín sa nachádza Vodárenská záhrada. V jej východnej časti je otvorená vonkajšia expozícia múzea s plochou 1600 m2 zameraná na prezentáciu vodárenskej techniky. 

Zriaďovateľom Vodárenského múzea je Bratislavská vodárenská spoločnosť.

Výstava Ekologická katastrofa na II. vodnom zdroji v Bratislave
Výstava "Ekologická katastrofa na II. vodnom zdroji v Bratislave" približuje a vysvetľuje udalosti, ktoré sa odohrali na začiatku 70. rokov 20. storočia, kedy východná časť Bratislavy ostala bez pitnej vody z dôvodu kontaminácie vodárenskéhozdroja v Podunajských Biskupiciach ropnými látkami unikajúcimi z rafinérie Slovnaft. Jedným zo zámerov výstavy je poukázať na citlivosť ekosystému podzemných vôd Žitného ostrova a akými spôsobmi môže byť ovplyvňovaná i chránená kvalita pitnej vody. Virtuálna prehliadka
Historická rekonštrukcia čerpacej stanice odpadových vôd v Zimnom prístave a prvého vodárenského zdroja na ostrove Sihoť. V expozícii Vodárenského múzea sa nachádzajú virtuálne 3D rekonštrukcie historických vodárenských objektov. Na dotykových paneloch máte možnosť spoznať detaily industriálnych pamiatok Bratislavy. Dňa 15.5.2021 prístupná online.

Videá - Vodárenské zdroje, Distribúcia vody, Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd
Videá zvodárenského prostredia vám dajú odpovede na najdôležitejšie otázky okolobehu pitnej vody vmestách a obciach západného Slovenska. Nazriete do fungovania vodárenských zdrojov, zistíte odkiaľ sa ťaží voda pre mesto Bratislavy aakým spôsobom sa riadi doprava vody vmeste. Za kvalitou vody sa skrýva každodenná práca laboratórií, ktorémonitorujúniekoľko desiatok ukazovateľov pitných aj odpadových vôd. Pre zachovanie zdravéhoekosystému miest aobcí je dôležité správne odkanalizovanie odpadových vôd a ich následné čistenie včistiarňach odpadových vôd.

Historické rekonštrukcie čerpacích staníc Zimný prístav a Sihoť Vodárenské zdrojeDistribúcia vody


Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd


Postery - významné objekty a ľudia v histórii bratislavskej vodárne

1. Elektrická čerpacia stanica na Sihoti (história, architektúra, technické parametre)
1. studňa na ostrove Sihoť(história, lokalita, výstavba vodárenského zdroja) 

BernhardSalbach (spoluautor a projektant bratislavského vodovodu) 

Prof. Július Nemessányi (riaditeľ a inovátor bratislavských vodární) 


Vzdelávacie videá z Modrej školy
Vodárenský systém, Koľko vody je meter kubický?, Filtrácia vody v prírode.

Model vodárenského systému 
Model metra kubického 
Model filtrácie vody v prírode 

Buletin Vodárenského múzea