...
Obrázok Noc múzeí a galérií
    Sídlo: Michalská 1, Bratislava
Otváracie hodiny: 10:00 - 20:00
Vstupné: bezplatné
W:  www.ulib.sk/sk/
M:  konzul@ulib.sk
FB: facebook.com/ulibsk
IG: instagram.com/ulibsk/


Program v múzeu 

Za oponou času. Bratislavské divadlá v archívnych dokumentoch 
Výstava pri príležitosti Roku slovenského divadla 

Unikátnu výstavu pripravil Štátny archív v Bratislave v spolupráci s Univerzitnou knižnicou v Bratislave pri príležitosti Roku slovenského divadla, ktorým si pripomíname nielen 100. výročie založenia Slovenského národného divadla a 190. výročie uvedenia prvého ochotníckeho predstavenia na Slovensku, ale aj fungovanie mnohých iných divadiel, ktoré sa rovnako podieľali na kultúrnom a spoločenskom živote nielen v Bratislave. 

Výstava prezentuje archívne dokumenty na 27 výstavných paneloch, ktoré informujú o počiatkoch divadelníctva a divadelného školstva na Slovensku, o ochotníckom divadle a Slovenskom národnom divadle, pričom tiež prezentuje históriu divadelníctva v Bratislave na príklade Bratislavského bábkového divadla, Divadla Aréna, Štúdia L+S, Divadla Nová scéna a osobného fondu významnej slovenskej libretistky, prekladateľky a speváčky Jely Krčméry-Vrteľovej. Jubilejná výstava v Univerzitnej knižnici v Bratislave približuje vznik a pôsobenie uvedených divadiel, prináša prierez bohatými divadelnými sezónami, ktoré sú sprevádzané množstvom fotografií, plagátov, bulletinmi či informáciami z divadelných periodík a stručne mapuje i súčasné pôsobenie divadiel. Výstavné panely vhodne dopĺňajú originály archívnych dokumentov. 

Výstava bude sprístupnená pre verejnosť vo výstavnej sále UKB formou individuálnych návštev počasa celého dňa konania NMG 2021, aj online nižšie.  

Tešíme sa na Vašu účasť a vopred ďakujeme za Váš záujem o unikátnu výstavu. 


Program online 

Za oponou času. Bratislavské divadlá v archívnych dokumentoch

 

Počiatky divadelníctva (PDF, 2,6 MB)

Ochotnícke divadlo (PDF, 3,6 MB)

Divadelné školstvo (PDF, 6,2 MB) 

Divadlo Aréna (PDF, 5,9 MB) 
Brožúra (PDF, 1,4 MB)

Bratislavské bábkové divadlo (PDF, 6,3 MB) 
Brožúra (PDF, 1,4 MB)

Štúdio L + S 
Brožúra

Divadlo Nová scéna (PDF, 7,1 MB) 
Brožúra (PDF, 1,4 MB)

Slovenské národné divadlo (PDF, 4,3 MB)

Jela Krčmémry – Vrrteľová (PDF, 7,8 MB)