...
Obrázok Noc múzeí a galérií

 

   Sídlo: Bratská ul.
Otváracie hodiny: 
T: +421 908 431 153
W: www.bs6.eu 
FB: /bs6vrba
 
Bunker B-S 6 Vrba je jedným z najstarších objektov opevnenia prvej Československej republiky. Bol vybudovaný v roku 1934 ako jeden z deviatich atypických bunkrov, tzv. Starých objektov, ktoré boli stavané iba v bratislavskej Petržalke. Toto robí z bunkru B-S 6 Vrba unikátny objekt Československého opevnenia. 

Pri návšteve múzea Bunker B-S 6 Vrba môžete vidieť jedinečnú expozíciu Československého opevnenia z 30.rokov. Bunker sa rekonštruuje do stavu, v ktorom sa nachádzal v rokoch 1937-1938. Vďaka členom múzea je expozícia pravidelne inovovaná a tým je umocňovaný zážitok a kvalita prehliadky múzea. 


Dôvody výstavby objektu

Petržalka sa stala súčasťou Prvej Československej republiky (ČSR) rok po skončení 1.svetovej vojny 14.8.1919. Pozícia ČSR po rozpade Rakúsko-Uhorska spôsobovala oprávnené obavy o možné územné nároky zo strany bývalých členských štátov monarchie. 

 

Z tohto dôvodu bola schválená žiadosť bratislavského generála Šnejdárka z roku 1932, ktorou usiloval o výstavbu pevností na predmostí Bratislavy, v Petržalke. Najstaršie opevnenie v Československu tvorili práve petržalské Staré objekty stavané v rokoch 1933 až 1935. Ide o atypické objekty československého opevnenia. Tvoria ich objekty B-S 7 s krycím názvom Cvičište, B-S 9 Kittsee, B-S 12 Oroszvár, B-S 14 Duna, pozorovateľňa Hrad, následne objekty B-S 5a Vídeň I, B-S 5b Vídeň II, B-S 6 Vrba, B-S 10 Tři hranice a B-S 11 Janík. Dobové dokumenty hovoria o tzv. aktívnom alebo pohotovostnom úkryte, Objekte C a pod. 

Výstavba objektu B-S 6 Vrba

Bunker bol vybudovaný 4. ženijným plukom z Bratislavy v roku 1934. Ide o železobetónový objekt slúžiaci pre posádku 10 mužov. Čelná stena a bočné steny majú hrúbku 120cm a zadná tylová stena 80cm. Strop objektu má hrúbku 125cm a je zosilnený koľajnicami, ktoré tvoria podklad jeho stropu. 

Palebné možnosti tvorili 3 strieľne pre ťažké guľomety tvoriace hlavné zbrane objektu, z toho 1 čelná a 2 bočné strieľne. Ďalej bol bunker vybavený 3 granátovými sklzmi a jednou strieľňu na ochranu vchodu slúžiacou na použitie ľahkého guľometu. Hlavné zbrane boli umiestnené na improvizovaných drevených streleckých stoloch umiestnených pod betónovými strieľňami. Ľahký guľomet mal samostatný drevený stôl na betónových konzolách. Z vonkajšej strany bunkra boli pred strieľňami pre ťažké guľomety tzv. ochranné priekopy chrániace strieľne pred zasypaním a tiež ako vývod pre granátové sklzy. Súčasťou objektu bol záchod s trativodom a razená studňa. 

 

Doplnenie línie

Z dôvodu nepriaznivo vyvíjajúcej sa situácie v Európe muselo Československo, ktorého veľkú časť hranice tvorila hranica s Nemeckom, vykonať opatrenia ktoré mali zachovať jeho suverenitu. 

Dňa 20. marca 1935 z tohto dôvodu vzniklo Ředitelství opevňovacích prací (ŘOP) ako výkonný orgán novozriadenej Rady pro opevňování Ministerstva národnej obrany, ktoré malo na starosti vytýčiť budúce línie opevnenia a následne realizovať samotnú výstavbu. Pre Petržalku to znamenalo doplnenie existujúcej línie Starých objektov o objekty moderné, ťažké objekty B-S 1 – B-S 4, B-S 8, B-S 13, B-S 15 a tiež doplňujúce objekty a veliteľské stanovištia. 

Toto malo za následok vytvorenie jedinej kompletnej línie opevnenia v Československu. Línia disponovala kompletne vybudovanými objektami, vyzbrojenými a obsadenými posádkami, protitankovými a protipechotnými prekážkami, telekomunikačným spojením medzi objektami a veliteľskými stanovišťami. Ostatné línie opevnenia kvôli udalostiam v septembri 1938 neboli nikdy dostavané kompletne. 

Revitalizácia objektu B-S 6 Vrba

Súčasný názov objektu vznikol až po začlenení Starých objektov k moderným ťažkým objektom opevnenia v Petržalke. V roku 1936 bola ľavá strieľňa objektu prestavaná na nasávanie vzduchotechniky, čím objektu zostala čelná a pravá strieľňa pre ťažký guľomet. Ventilátor bol poháňaný ručne aj šliapacím rotopedom. Účel ventilátora bol odstrániť z objektu plyny vzniknuté pri streľbe. Dňa 3.8.1937 boli do pôvodných betónových strieľní hlavných zbraní osadené pancierové strieľne pre lafetu DZ-7 a modernejší typ ťažkého guľometu.

Výzbroj objektu po revitalizácii tvorili:
- ťažký guľomet vz.37 2 ks 80 000 ks nábojov (Československá zbrojovka a.s.)
- ľahký guľomet vz.26 1 ks (spoločne s ťažkým guľometom) -//-
- pištoľ vz.24 1 ks 120 ks nábojov -//-
- raketová pištol (signálna) 1 ks 80 ks (zbrojovka JAWA)
- granát vz.21 Janeček 80 ks

Posádku objektu tvorili:
- desiatnik 1
- slobodník 1
- vojak 8 

 

Okolité objekty

Bezprostredné okolie bunkru B-S 6 Vrba od roku 1937 tvorili 2 objekty ľahkého opevnenia vz.37 typ A (tzv. ropíky, označené B-S I a B-S III, v oboch prípadoch v zosilnenom prevedení, umiestnené z oboch strán objektu vo vzdialenosti cca 500m). Ďalej objekt B-S II, vz.37 typ H, jediný objekt svojho typu, umiestnený cca 600m vo vnútrozemí za objektom, slúžiaci ako úkryt pre protitankový kanón, nachádzajúci sa v blízkosti veliteľského stanovišťa B-SV 2 (taktiež objekt vz.37, cca 400 m v týle za objektom). 

Ďalšie okolité objekty (staré objekty, oproti B-S 6 predsadené) tvoril cca 1 km severozápadne bunker B-S 5(a+b) Vídeň a juhovýchodne cca 700 m bunker B-S 7 Cvičiště. 

Moderné ťažké objekty boli 1,3 km severozápadne B-S 4 Lány a 1 km juhovýchodne B-S 8 Hřbitov. Tieto moderné objekty disponovali aj 47 mm protitankovými kanónmi vz.36 spriahnutými s ťažkým guľometom vz.37, označované ako zbraň L1(výrobca Škoda Plzeň). 

 

Osud objektu

Podpisom Mníchovskej dohody dňa 30.9.1938 boli Nemecku odstúpené sudetské územia, Petržalka a Devín. Bunker B-S 6 Vrba bol počas 2. svetovej vojny používaný nemeckou armádou ako tzv. Luftschutzraum, tj. protiletecký kryt. Osud objektu po skončení 2. svetovej vojny je nejasný, nakoľko sa nenašiel žiadny dôkaz alebo zmienka o jeho úprave alebo použití po roku 1945.

Súčasnosť

O bunker sa stará OZ B-S-6 Vrba. Združenie je tvorené dobrovoľníkmi. Do stavu, aký vidíme dnes, dostalo občianske združenie tento bunker vďaka množstvu odpracovaných hodín a financiám od členov OZ. Od roku 2012 je bunker súkromným majetkom členov združenia a od roku 2017 dostal štatút muzeálneho zariadenia. V súčasnosti sú možné prehliadky múzea počas pravidelných otváracích hodín a počas rôznych akcií organizovaných múzeom. Múzeum organizuje pravidelné akcie ako Noc múzeí a galérií, Noc lampášov, ale aj množstvo jednorazových akcií ako napr. 100. výročie vzniku ČSR, 100. výročie pripojenia Petržalky k ČSR, akcie pre školy atď.

Bližšie informácie k otváracím hodinám a akciám nájdete na našej webovej a facebookovej stránke. 

 

 

Kontakt 
Web: www.bs6.eu 
Mail: bsvrba@gmail.com 
Facebook: B-S 6 "Vrba"