...
Obrázok Noc múzeí a galérií

Sídlo: Prepoštská 4, Bratislava
Otváracie hodiny: 13:00 do 20:00 h
W: www.sedf.sk
FB: facebook/Stredoeuropsky-dom-fotografie 
IG: stredoeuropsky-dom-fotografie 
YT: Stredoeurópsky dom fotografie FOTOFO

Program v múzeu

Individuálne prehliadky 

Program online 

Aktuálne výstavy v SEDF
V našom online príspevku sa dozviete zaujímavé informácie o výstavách, ktoré momentálne prebiehajú v Stredoeurópskom dome fotografie v Bratislave. Najmä o autorskej výstave v Múzeu fotografie SEDF s názvom Ambrotypy z Krásnej Hôrky: výskum, identifikácia, reštaurovanie reštaurátorky Janky Blaško Križanovej v kurátorskej koncepcii Bohunky Koklesovej a o multimediálnom projekte Miloša Karáska Samovrava, ktorého jadro tvorí autorova nová básnická zbierka Samovrava a doprevádzajú ju fotografie Michala Zajačka.