...

Noc múzei a galérií 2020 - online

Bratislava a múzea SNM

Sídlo: Prepoštská 4, Bratislava
W: www.sedf.sk
FB: facebook/Stredoeuropsky-dom-fotografie 
IG: stredoeuropsky-dom-fotografie 
YT: Stredoeurópsky dom fotografie FOTOFO

15.00 Prezentácia novej knihy o slovenskej fotografii 19.storočia od Martina Kleibla Objednať

16.00 Sonification 
Audiovizuálna prezentácia výstavy stredoeurópskej fotografie v Galéri Zoya 

 

17.00 Vyhlásenie výsledkov 11. ročníka súťaže o najlepšiu fotografickú publikáciu z krajín strednej a východnej Európy z rokov 2019 – 2020 18.00 Od individuálnych kurzov k detským táborom – o fotografickom vzdelávaní 
Obsah si môžete pozrieť tu

19.00 Audiovizuálna prezentácia výstavy Tri dekády ITF v Dome umenia 
Pozrieť si ju môžete tu