...
Obrázok Noc múzeí a galérií

  Sídlo: Námestie Majstra Pavla 40, Levoča
Otváracie hodiny: len online  

T:   053 451 2786
W:  www.snm.sk/sml
      www.spisskemuzeum.com

FB: SNM-Spišské múzeum v LevočiProgram online 

IN NOMINE CIVITATIS LEUTSCHA, o tých, čo zanechali svoju stopu
Virtuálna prehliadka výstavy, dňa 15.5.2021 dostupná tu.