...
Obrázok Noc múzeí a galérií

  

      
Sídlo: Vajanského nábr. 2, Bratislava 
Otváracie hodiny: 09:00 - 18:00 h
Vstupné: 3 €
M: cmk@snm.sk 
W: www.snm.sk 
FB: slovenske.narodne.muzeum 
IG: slovenske_narodne_muzeum_snm
YT: Slovenské národné múzeum / SNMProgram v múzeu

Zázrak prírody - Príbeh života na Zemi
Zázrak prírody - Biodiverzita Slovenska 
Zázrak prírody - Biodiverzita Zeme 
Zázrak prírody - Klenoty Zeme 
Expozície PM 

Odvrátená strana Slovenska 
Výstava slovenského dokumentaristu a fotografa Tomáša Hulíka predstavuje súčasný stav kultúrneho a prírodného dedičstva v krajine, ako dedičstvo obdobia socializmu, ktoré nás poznačilo viac, než sme si schopní priznať. 

Odvrátená strana Slovenska
Film dokumentaristu a fotografa Tomáša Hulíka je príbehom o tom, čo sme zdedili, čo sme stratili a čo na tomto našom Slovensku vlastne všetci robíme. Film prístupný v priestoroch výstavy


Program online 

Otvorenie a autorský sprievod výstavou Odvrátená strana Slovenska
Výstavou sprevádza autor Tomáš Hulík 

 

Kultúrne dedičstvo Slovenska - zaslúžime si ho?
Debata odborníkov v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva s Tomášom Hulíkom, autorom výstavy Odvrátená strana Slovenska. Účinkujú: Jozef Lenhart, historik umenia, Jana Gregorová, Katedra architektúry, Stavebná fakulta STU v Bratislave a Tomáš Michalík, Trenčianske múzeum v Trenčíne

 

Zvíťazia peniaze nad rozumom? 
O environmentálnych záťažiach na Slovensku
Debata kurátorov Prírodovedného múzea s Tomášom Hulíkom, autorom výstavy Odvrátená strana Slovenska
Účinkujú: Ján Kautman, zoológ, riaditeľ Prírodovedného múzea, Ivona Kautmanová, mykologička, Bronislava Voleková, mineralogička, Eliška Gbúrová Štubňová, botanička