...
Obrázok Noc múzeí a galérií

 

Sídlo: Štúrova 2, Myjava 
Otváracie hodiny: 11:00 do 19:00 h 
Vstupné: 2 €
W: www.snm.sk/msnr 
FB: SNM – Múzeum Slovenských národných rád, Múzeum M. R. ŠtefánikaProgram SNM – Múzeum Slovenslých národných rád 


Program v múzeu

Slovenská národná rada v toku času
Slovenské národné rady v slovenských dejinách
Jar národov – revolučné roky 1848/49
Individuálne prehliadky stálych expozícii

Výstava Pocta Pažickému
Výstava zachytáva Pažickéhopôsobenie v kontexte dejín kníhtlače, pričom pripomína aj 170. výročie rozsiahleho básnického diela Jána Trokana Mijawa s nowimwekom a 110. výročie monografie Myjava, ktorá bola tlačená práve u Daniela Pažického. SNM – Múzeum SNR svojim návštevníkom zároveň prvýkrát predstaví vzácny exponát zo svojich zbierok - Melantrichovu bibliu z roku 1577. Viac informácií o výstave

Som tlačiar
Sprevádzanie výstavou Pocta Pažickému s kvízom a aktivitami. 


Program online 


Pozvánka na výstavu Pocta PažickémuKvíz k výstave Pocta Pažickému
Kvíz o logických súvislostiach a vedomostiach z dejín kníhtlače si môžete stiahnuť tu (PDF, 2,8 MB). Kvíz si môžete pozrieť i nižšie. Ja som tlačiar 
Pracovný list na stiahnutie tu (PDF, 1,1 MB). 


Program SNM – Múzeum Slovenských národných rád – Múzeum M. R. Štefánika 

Program v múzeu

Nová expozícia venovaná Milanovi Rastislavovi Štefánikovi 
Prezentácia novej expozície.  


Program online 


Osobnosti v živote M. R. Štefánika
Kvíz na stiahnutie tu (PDF, 3,1 MB).