...
Obrázok Noc múzeí a galérií
Sídlo: Masarykova 20, Prešov 
Otváracie hodiny: 15:00 – 19:00 h 
Vstupné: 3 €
T: PhDr. Ľuba Kráľová, PhD. - riaditeľka múzea - 0918 896 043
    Jana Truščinská - kultúrno - propagačný manažér - 0911 705 799
W: www.snm.sk/mrk
FB: facebook/Múzeum rusínskej kultúryProgram v múzeu 

Upevni, Bože – z dejín pravoslávnej cirkvi na Slovensku do roku 1948
Drevené kostolíky Ladislava Cidyla – miniatúry drevených sakrálnych stavieb zo severovýchodu Slovenska
Valalská chyža – tak žili Rusíni
Stále výstavy 


Program online 

Služobníci Thálie 
Prvá časť videodokumentu z dielne SNM – MRK o najstaršej histórii Divadla Alexandra Duchnoviča, v minulosti Ukrajinského národného divadla v Prešove, vytvorený pri príležitosti 75. výročia jeho. Rusínske piesne na Slovensku

Záznam z výchovného koncertu v SNM – MRK. Spev: Marek Mochnáč – sólista Puľsu, na klavíri hrá: Ľubov Gunder. Dňa 15.5.2021 dostupné tu.

 

Homo Desiderans 
Autorská výstava Miroslava Žolobaniča, absolventa Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, katedra grafiky a iných médií, vizuálneho umelca najmladšej generácie, ktorý má rusínske korene. Predstavuje sériu objektov, ktoré nadväzujú na dlhodobý výskum mesianizmu v súčasnom umení. Skúma prieniky ruského mesianizmu, sebavydania a východnej spirituality zo začiatku 20. storočia so súčasnou praxou vizuálneho tvorcu – otvára témy čistej kontenplacie, obete, pátosu, predestinácie.