...
Obrázok Noc múzeí a galérií
Sídlo: Štúrova 84, Modra 
Otváracie hodiny: 15:00 – 20:00 h
Vstupné: 3 €
W: www.snm.sk/mls
FB: facebook/SNM-Múzeum Ľ. Štúra v Modre


Program v múzeu

SNM – Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre 

Ľudovít Štúr a moderné Slovensko, Pamätná izba Ľ. Štúra 
Sprístupnené expozície.

Život a dielo Karola Štúra
Sprístupnené výstavy.

Výšivka v Modre
Výstava fotografií na nádvorí.

Ukážky vyšívania
V prípade pekného počasia, v popoludňajších hodinách. Čas ukážok upresníme na facebook stránke múzea.


SNM – MĽŠ – Múzeum slovenskej keramickej plastiky 

Z dejín modranskej keramiky
Sprístupnená expozícia. 

Ignác Bizmayer. Výber z tvorby
Sprístupnená výstava.