...
Obrázok Noc múzeí a galérií
Sídlo: Zámok a okolie 1, 97201 Bojnice 
Otváracie hodiny: 10:00 – 15:00 h a 18:00 – 20:30 h
Vstupné na denný program: podľa platného cenníka*
Vstupné na večerný program: 3 €*
W: www.snm.sk/mbo www.bojnicecastle.sk
M: marketing@bojnicecastle.sk
FB: www.facebook.com/BojniceCastle
T: Technické zabezpečenie:
Mgr. Igor Socha (socha@bojnicecastle.sk, 0905 511 860)
Kontakt pre novinárov:
Ing. Petra Gordíková (gordikova@bojnicecastle.sk, 0907 274 618)
Program v múzeu v priebehu dňa 

V priebehu dňa čakajú na návštevníkov na prehliadkovej trase Bojnického zámku viaceré zaujímavé obohatenia. V rámci Galerijného okruhu si hostia budú môcť naživo pozrieť reštaurovanie zbierkového predmetu a spoznať čaro tejto zaujímavej a zároveň náročnej práce. Zámocký okruh bude doplnený o 360-stupňové video odkrývajúce verejnosti neprístupné priestory Bojnického zámku.

Program v múzeu v priebehu večera

Vo večerných hodinách sa návštevníkom otvoria jednotlivé nádvoria zámku zahalené do podvečerného šatu. Tajomnú atmosféru budú dopĺňať dávni obyvatelia Bojnického zámku odetí v dobových kostýmoch a príjemná podmanivá hudba. V rámci večernej prechádzky nádvoriami si budú môcť návštevníci prezrieť i francúzsky park so zaujímavou hrou farieb. Atraktívnym obohatením bude aj prezentácia multimediálnej expozície a unikátneho 360-stupňového videa odkrývajúceho neprístupne priestory zámockých balkónov a terás. 

Bonus
Po zotmení sa Bojnický zámok odeje do pestrých farieb. Atmosférové osvetlenie zámku ešte viac umocní slávnostný nádych tohto dňa.


Program online 

Skryté miesta Bojnického zámku II
SNM – Múzeum Bojnice pri príležitosti Noci múzeí a galérií predstaví divákom 360-stupňové video zo zaujímavých verejnosti neprístupných priestorov Bojnického zámku. Pokračovanie projektu Skryté miesta Bojnického zámku prinesie tento rok pohľad na terasy a balkóny romantického zámku.

 

*Denný program podľa aktuálneho cenníka. 
  Večerný program jednotné vstupné 3 €. Deti do 10 rokov a osoby ZŤP zdarma. 
  Online program bezplatný. 
  Bezplatný vstup aj po predložení vstupenky z Noci múzeí a galérií 2021 zakúpenej v inom múzeu či galérií.