...
Obrázok Noc múzeí a galérií
       Sídlo: Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava 
Otváracie hodiny: 10:00 – 20:00 h
Vstupné: zdarma 
M: info@sng.sk
W: www.sng.sk
FB: facebook/SlovenskaNarodnaGaleria
IG: instagram/sng_gallery
YT: youtube/SNGobrazzvuk


Online program

Namotávka: Erik Binder a cesta
Tvorivý tutoriál k výstave pre rodiny s deťmi. Inšpirujte sa princípmi diel Erika Bindera, vyskúšajte experimentovať s procesom tvorby a s prvkom náhody. Nalaďte sa na výstavu Avastýv. Labyrint Erika Bindera.  

Výstava 7x7 (návod na použitie)
Kurátor Dušan Buran predstaví nový výstavný projekt „7x7. Sedem slobodných úvah o umení" a jej návštevníkom poskytne návod ako čítať, vnímať a zažiť jednotlivé vrstvy siedmich vybratých kolekcií priamo v priestore galérie. 

 

Zbieram, triedim, vytváram – ako zo svojej zbierky vytrieskať čo najviac?
Článok s tvorivými aktivitami vás prevedie svetom zberateľskej vášne, ktorá je typická pre múzeá a galérie, ale je blízka aj mnohým z nás. Inšpirujte sa umením, hľadajte nové kontexty vašich zozbieraných predmetov a ukážte ich svetu v novom svetle. Dostupné na platforme Slovenská náhradná galéria

Máš umelecké črevo? – Idol
Výstava finálových projektov
Máš umelecké črevo? je medzinárodná platforma venujúca sa edukácii v oblasti umenia, ktorá každý rok organizuje umeleckú súťaž pre tímy žiakov/žiačok stredných škôl a gymnázií. Výstava predstavuje najlepšie slovenské projekty tohto ročníka súťaže na tému Idol. Súťaž podnecuje študentov/študentky k prebudeniu kreatívnych schopností a odvahe experimentovať s tvorivými prístupmi v rámci každodenných tém a takisto ponúka im aj ich pedagógom príležitosť hlbšie sa oboznámiť so súčasnou umeleckou scénou a s prostredím galérií doma, ale aj v susedných krajinách.


Vo výklade
Nový výstavný cyklus SNG Vo výklade, ktorý vo verejnom priestore predstavuje diela vizuálneho umenia reagujúce na aktuálne otázky súčasného spoločenského života, začíname dielom Petra Bartoša (1938) Dráma bratislavského podhradia. Bartoš sa dlhé roky zaoberá problémom devastácie vzácneho historického, mestského a prírodného územia, ktoré sa nachádza v našom neďalekom susedstve a v súčasnosti podlieha radikálnym zmenám. Prináša „nadpolitickú" a „nadčasovú" úvahu o koncepte premien bratislavského podhradia, o tom, čo by bolo a mohlo byť, keby sme sa „započúvali" do tohto unikátneho priestoru a rešpektovali jeho charakter. Vznikla tak svojho druhu časovo rozvrstvená socio-kultúrna sonda do premien tohto priestoru – vizuálna problémová mapa s návrhmi a ideami, ktoré autor vytrvalo distribuuje do sveta. 

 

Skryté poklady knižnice SNG 
Spoznajte jedinečné knižné tituly zo zbierky šľachtickej knižnice rodiny Stieger Zamoyski, ktoré sa nachádzajú vo fonde knižnice Slovenskej národnej galérie. Dňa 15. mája 2021 dostupné na Blogu SNG.

Sedem zastavení na stavbe SNG: predtým a potom 
Ani tento rok počas Noci múzeí a galérií v SNG nezabúdame na tému rekonštrukcie areálu SNG Bratislava. Keďže podobnej úlohe čelili kolegovia pred päťdesiatimi rokmi a túto úlohu neriešime ako prví, pozrieme sa pre zmenu viac do histórie. Zastavte sa s Alexandrou Kusou v siedmich situáciách na stavbe galérie, na ktorých si ukážeme ako to bolo predtým a vysvetlíme prečo smerujeme k vysnívanému potom. 


Program v galérii
Aktuálne výstavy

Experimentálne expozície. Krajina za mapou
Knižnica Kornela a Nade Földváriovcov zachováva veľkú zbierku kníh spisovateľa, kritika a satirika Kornela Földváriho a jeho ženy Nade a zároveň zachytáva jeho zberateľskú vášeň a osobnosť. Vyberte si z vyše 11 000 kníh, ktorými si môžete listovať v príjemnom prostredí určenom na štúdium, relax a kultúrno-spoločenské udalosti.

Archív Júliusa Kollera je venovaný jednému z našich, vo svete najrešpektovanejších, umelcov a vychádza z Kollerovej pozostalosti uloženej v SNG. 

7x7. Sedem slobodných úvah o umení
Výstavný projekt „Sedem slobodných úvah o umení" vychádza z úspešného cyklu tematických kurátorských článkov sprevádzaných ukážkami diel „7 vecí o..." na online platforme Slovenská náhradná galéria, ktorú sme iniciovali ako alternatívu k fyzickej návšteve zatvorenej galérie. V širšom zmysle reaguje na rozmach online kultúry počas karanténnych opatrení pre pandémiu covid-19 a virtuálne prostredie nečakane využíva ako východisko reálnej výstavy, nielen ako jej doplnok. 

Avatsýv. Labyrint Erika Bindera
Samostatná výstava Erika Bindera (1974) nadväzuje na projekty umelcov a umelkýň strednej generácie pre SNG. Robustnosť jeho oeuvre a zároveň ľahkosť jeho tvorivého prístupu nám dovoľujú predstaviť ho ako tvorcu vo svojom prostredí, v labyrinte vlastného života a tvorby. Binderov program je mnohovrstevnatý a obsahuje prácu so všetkými médiami od maľby, grafiky, autonómnej aj denníkovej kresby, inštalácie a objektov po video a intermediálne performancie. 

Akcia ZET. Umenovedná výprava
Od novembra 2020 v átriu SNG výtvarník Marcel Mališ maľuje autorskú repliku strateného diela s pozmeneným názvom VďakyZdanie československého ľudu, ktorá je odkazom na dielo stalinského socialistického realizmu kolektívu Č-S-Č (1952). Obraz pribúda pred zrakmi verejnosti a maliarska akcia sa stáva východiskom pre nový experimentálny žáner – umenovednú výpravu, ktorá zrkadlí naše premýšľanie o role a postavení národnej galérie ako inštitúcie dnes. Výprava otvorí niekoľko tém – vzťah propagandy a umenia, hoax, kult osobnosti, vzťah originálu a kópie, ako aj ďalšie. Nahliadnite do pracovne výtvarníka Marcela Mališa v átriu Esterházyho paláca, obraz bude pribúdať pred zrakmi návštevníkov aj v sobotu 15. mája v čase od 11.00 do 18.00 h.