...
Obrázok Noc múzeí a galérií
Sídlo: Nám. 1. mája 2, Senec
Otváracie hodiny: 15:00 – 21:00 h
Vstupné: zdarma
W: www.msks-senec.sk/muzeum/
FB: facebook.com/mestskemuzeumsenec
 Program v múzeu 


Expozícia starších dejín
Expozícia prírody
Stále expozície 

Z vašich darov 2016 – 2020
Z hlbín našich vôd (výstava preparátov rýb Milana Žiaka). 

Prvá svetová vojna a Senecko
Prvé republiky (výstava Múzea Jána Thaina v Nových Zámkoch)

Stáli pri zrode Československa
Výstava je výsledkom spolupráce Štátneho archívu v Bratislave a jeho pracoviska v Modre, Malokarpatského múzea v Pezinku, Múzea L. Štúra v Modre a múzea Tillnera v Malackách.  


Program online 

Rekonštrukcia mestskej pamätihodnosti, pozostatku barokového hostinca z 18. storočia Prednášajúci, 19.00 h
Online prezentácia a prednáška autorizovaného reštaurátora Mgr. Art. Andrej Šoka.