...
Obrázok Noc múzeí a galérií
                  Sídlo: Záhorácka 1919, Malacky
Otváracie hodiny: 10:00 - 18:00 h
Vstupné: bezplatné 
W: www.mckmalacky.sk
     www.muzeummalacky.sk
M: mck@mckmalacky.sk 
T: 034/7722110
FB: Mestské centrum kultúry Malacky
IG: mestskecentrumkultury_malacky


Program v expozíciách  

Múzeum Michala Tillnera
Záhoracká 1919, Budova MCK, 2. poschodie 
Individuálna návšteva 

Galéria MCK Malacky
Aktuálna výstava Veroniky Weberovej Stratené príbehy.
Záhoracká 1919, Budova MCK, 1. poschodie
Individuálna návšteva

Krypty pod františkánskym kláštorom
Kláštorné námestie, vchod od parku 
Individuálna návšteva

Pre verejnosť budeme otvorení podľa aktuálne platných nariadení. 

Plagát (JPG, 194,6 kB)