...
Obrázok Noc múzeí a galérií

    Múzeum školstva a pedagogiky
Sídlo: Charkovská 1, Bratislava 
Otváracie hodiny: iba online
W: msap.sk
FB: facebook/Muzeum skolstva a pedagogiky

Program online

Fenomén spolupráce, 18.00 h 

Virtuálna prehliadka výstavy predstaví spoluprácu Múzea školstva a pedagogiky s Ateliérom reštaurovania výtvarných diel, vytvorených na papieri a fotografii VŠVU, ktorá vznikla pred niekoľkými rokmi. Aj keď každé pracovisko má svoje špecifické poslanie, obnova krehkej papierovej krásy i v podobe školských dokumentov, bola tým momentom, kde sa tieto celoštátne inštitúcie vzájomne stretli. 

Výsledkom sú pre múzeum obnovené pamiatky a pre školu edukovaní, zruční študenti, ktorí sa prácou s predmetmi približujú k svojmu snu – zodpovedného a žiadaného reštaurátora. Prezentovať a ukázať túto zaujímavú, náročnú cestu sme sa rozhodli prostredníctvom virtuálnej prehliadky. Nájdete ju tu