...
Obrázok Noc múzeí a galérií

Pre vstup do kultúrnych inštitúcií na Slovensku 

  • Prekrytie horných dýchacích ciest respirátorom
  • Dezinfekcia rúk pri vstupe do objektu
  • Povinný odstup medzi osobami v interiéri je 2 m, mimo osôb žijúcich v spoločnej domácnosti
  • Koncentrácia návštevníkov v interiéri je 15m2/osoba